Hoe vul ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht.

Er zijn twee soorten UEA’s. De aanbestedende dienst kiest welke u moet gebruiken.

Optie 1 - UEA-module in TenderNed

 • In dit geval vindt u het UEA-formulier op het dashboard.
 • Klik erop en vul het in, sla het op.
 • Het formulier wordt automatisch als PDF toegevoegd aan de taak Voeg overige documenten toe.
 • Onderteken het UEA als dit gevraagd wordt door de aanbestedende dienst.

In de UEA-module staat aangegeven hoe u moet ondertekenen.

 • Soms moet u de PDF printen, ondertekenen, scannen en weer uploaden met de taak Voeg overige documenten toe.
 • Het kan ook voorkomen dat u digitaal moet ondertekenen, daarvoor heeft u dan een eHerkenningsmiddel niveau eH4 nodig. Dit komt overigens zeer weinig voor.
 • Soms hoeft u het formulier niet te ondertekenen.

UEA-module invullen namens meerdere ondernemingen

Als u namens meerdere ondernemingen inschrijft dan moet u ook meerdere UEA’s invullen. Dat kan via de UEA-module niet in één keer. Volg daarom deze stappen:

 1. U vult, voor de eerste onderneming, de UEA-module in en slaat deze op.
 2. Na het opslaan vindt u een pdf-bestand onder de taak Voeg overige documenten toe. Download dit pdf-bestand, en bewaar het op uw computer.
 3. Vervolgens vult u voor de tweede onderneming de UEA-module in, en slaat het op. De eerdere versie wordt hierdoor overschreven.
 4. Voeg daarna het op uw computer opgeslagen pdf-document van de eerste onderneming toe aan met de taak Voeg overige documenten toe.
 5. Beide UEA's staan nu onder Overige documenten.

Herhaal bovenstaande stappen bij meer dan twee ondernemingen.

Optie 2 - UEA als interactieve PDF

In dit geval vindt u het UEA-formulier bij de aanbestedingsdocumenten

 • Download de PDF en vul hem digitaal in, bijvoorbeeld met Adobe Acrobat Reader.
 • Sla het formulier daarna opnieuw op als PDF.
 • Als de aanbestedende dienst vraagt om een handtekening, dan kunt u de PDF printen en vervolgens scannen, is dat niet gevraagd dan kunt u deze stap overslaan.
 • Upload de PDF met de taak Voeg overige documenten toe.

UEA-formulier wijzigen

Wilt u het formulier wijzigen nadat u het heeft geüpload?

 • De UEA-module kunt u opnieuw invullen via het dashboard. De oude versie wordt dan automatisch overschreven. U moet deze opnieuw ondertekenen als u dat eerder ook moest doen. 
 • De interactieve PDF kunt u opnieuw invullen en (als nodig) ondertekenen. Verwijder de eerste versie en sla de nieuwe versie weer met de taak Voeg overige documenten toe..
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl