Beoordelen en gunnen

Nadat u de kluis heeft geopend kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen bekijken en beoordelen. Daarna verstuurt u de resultaten van de beoordeling of de gunningsbeslissing. Tot slot verstuurt u de definitieve gunning. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u de gegunde opdracht wijzigen.

Aanmeldingen bekijken en beoordelen

Als de kluis met aanmeldingen geopend is, dan kunt u deze bekijken. Vervolgens beoordeelt u de aanmeldingen en verstuurt u de resultaten van de beoordeling.
Lees meer...

Inschrijvingen bekijken en beoordelen

Als de kluis met inschrijvingen geopend is, dan kunt u deze bekijken. Vervolgens beoordeelt u de inschrijvingen en verstuurt u de gunningsbeslissing.
Lees meer...

Gunningsbeslissing versturen

Breng betrokken ondernemingen op de hoogte van uw beslissing wie u de opdracht wilt gunnen.
Lees meer...

Definitieve gunning versturen

De laatste stap voor het publiceren van de gegunde opdracht, is het versturen van het gunningsbericht. Daarmee maakt u de gunning definitief.
Lees meer...

Gegunde opdracht wijzigen

U kunt een gegunde opdracht nog wijzigen, ook als de gunning al gepubliceerd is. Dat doet u via de taak Aankondiging van een wijziging publiceren. Dit is alleen mogelijk bij Europese opdrachten.
Lees meer...

Gunning publiceren zonder vooraf aan te kondigen

Wilt u alleen een gunning publiceren zonder daarvoor de hele aanbestedingsprocedure op TenderNed te doorlopen dan is dat mogelijk.
Lees meer...

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl