In 6 stappen aanbesteden via TenderNed

Als u als gebruiker bent gekoppeld aan een aanbestedende dienst, dan kunt u in TenderNed een aanbesteding aanmaken, de aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

STAP 1 Maak uw aanbesteding en publiceer een aankondiging op TenderNed

U maakt een aanbesteding aan in TenderNed. Daarna publiceert u de aankondiging van deze aanbesteding. Hierbij geeft u aan dat ondernemingen via TenderNed op uw aanbesteding kunnen aanmelden of inschrijven.

STAP 2 Beantwoord vragen over de aanbesteding

Ondernemingen die in uw aanbesteding geïnteresseerd is, kunnen de aanbesteding volgen. Zij krijgen dan de beschikking over een dashboard. Hier beantwoorden zij uw eisen en criteria, en kunnen u ook vragen stellen, deze zijn voor alle geïnteresseerden zichtbaar. U kunt de vragen direct in TenderNed beantwoorden, waardoor alle ondernemingen snel geïnformeerd zijn.

STAP 3 Ontvang aanmeldingen of inschrijvingen in de kluis

Als ondernemingen alle eisen en criteria hebben beantwoord, dan kunnen zij zich aanmelden of inschrijven door hun aanmelding of offerte in de digitale kluis te plaatsen. Ondernemingen hebben tot de sluitingstermijn van de aanbesteding de gelegenheid de ingediende aanmelding/inschrijving in te trekken, aan te passen en opnieuw in te dienen.

STAP 4 Open de kluis

Als de sluitingstermijn van de aanmelding of inschrijving op aanbesteding is verlopen, dan kunt u de digitale kluis openen. Dit gebeurt volgens het wettelijk voorgeschreven vier-ogen-principe. Dat betekent dat u de kluis alleen kunt openen door tegelijk in te loggen met een daartoe geautoriseerde collega, die lid is van het aanbestedingsteam.

STAP 5 Beoordeel de aanmeldingen of inschrijvingen

Na het openen van de kluis kan het aanbestedings- en beoordelingsteam de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen. Dit kan in TenderNed, maar dat hoeft niet. Bij een aanbesteding op BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) kunt u ervoor kiezen om eerst alleen de kwalitatieve criteria open te stellen voor beoordeling. De prijzen van de inschrijvingen blijven dan gesloten totdat de kwalitatieve criteria zijn beoordeeld.

STAP 6 Verstuur uw selectie- of gunningsbeslissing

Na de beoordeling verstuurt u uw selectie- of gunningsbeslissing naar de gegadigden of inschrijvers. Na het verlopen van de opschortingstermijn, verstuurt u het definitieve gunningsbericht. Tot slot publiceert u de gunning openbaar op TenderNed, als de gekozen procedure daarom vraagt.

Na de afronding van de aanbesteding kunt u het complete dossier exporteren, zodat u het kunt archiveren.

Helpfunctie

De helpfunctie in de applicatie (Menu rechtsboven als u bent ingelogd) biedt u meer informatie over het beheren van uw organisatiegegevens en het aanmaken van een aanbesteding.

Naar boven