Zoekresultaten

eHerkenning is een soort DigID voor ondernemers. U heeft eHerkenning steeds vaker nodig als u moet inloggen bij overheidsorganisaties. Zoals de Belastingdienst, UWV en ook TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 10 maart 2021

Als ondernemer logt u in op TenderNed met het eHerkenningsmiddel van uw bedrijf. Als er problemen zijn met eHerkenning dan kunt u eenmalig inloggen met een code per SMS.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U doet dit als u een eHerkenningsmiddel met een ander veiligheidsniveau heeft gekregen. Of als u bent overgestapt naar een andere leverancier.

Krijgt u een nieuw KVK-nummer, dan krijgt u waarschijnlijk ook een nieuw eHerkenningsmiddel. In dat geval moet u uw bedrijf opnieuw registreren op TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 2 december 2020

Heeft u problemen met inloggen met eHerkenning? Dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Bekijk hieronder bij het probleem dat u ervaart, en wat de oplossing daarbij is.

Staat uw probleem er niet bij? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Handleiding Aangemaakt op: 10 februari 2021

Ondernemers loggen in op TenderNed met eHerkenning. Ook het aanmaken van een nieuw account gaat met eHerkenning. Voor TenderNed heeft u minimaal eHerkenning veiligheidsniveau 2 nodig.

eHerkenning is op TenderNed alleen verplicht voor Nederlandse ondernemers. Aanbestedende diensten en buitenlandse ondernemers loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

In TenderNed vindt u opdrachten van de overheid. Met een TenderNed-account kunt u uw onderneming aanmelden en inschrijven op de meeste van deze opdrachten. Voor sommige opdrachten wordt u doorverwezen naar andere aanbestedingssystemen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Vind de antwoorden op veelgestelde vragen aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 16 mei 2022

Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een erkende leveranciers. Op de site van eHerkenning vindt u een…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat u niet kunt inloggen door een storing bij eHerkenning.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Voor TenderNed hoeft u niet te upgraden naar eH3. De applicatie blijft toegankelijk met niveau 2.

Nieuws Aangemaakt op: 9 juni 2021

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U moet dit doen als u een eHerkenningsmiddel met een ander…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U kunt uw eHerkenningsmiddel niet ontkoppelen in TenderNed. De machtigingenbeheerder van uw eHerkenningsmiddel regelt de machtigingen voor uw organisatie op een centraal punt. Wanneer u niet meer…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Vanaf 28 oktober (18:00u) krijgen nieuwe gebruikers die zich registreren met eHerkenning, en waarvan de onderneming al eerder is geregistreerd in TenderNed, de rol van Procesleider. Eerder werden zij Gastlid, een rol met beperkte rechten.

Nieuws Aangemaakt op: 26 oktober 2020

Lees hoe u inlogt met eHerkenning, hoe u uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw organisatie beheert.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Het gaat wel eens mis in een aanbesteding. Gelukkig leren we van onze fouten en van die van anderen.

Nieuws Aangemaakt op: 16 juni 2021

Ja, als u voor meerdere ondernemingen werkt, dan registreert u zich voor elke onderneming afzonderlijk met een eHerkenningsmiddel van dat bedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor adviseurs en…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Het TenderNed-inlogscherm is veranderd. Vanaf 5 februari gaat u via de homepage naar het juiste tabblad en logt daar in. De manier waarop u inlogt is niet veranderd. Ondernemers doen dat altijd met eHerkenning. Alle anderen gebruiken hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Nieuws Aangemaakt op: 31 januari 2020

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als ondernemer relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed. Meer antwoorden vindt u in de handleidingen. Deze vindt u via het menu.

Informatiepagina Aangemaakt op: 22 september 2017

Via TenderNed kunt u ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden. U kunt de onderhandse procedure in TenderNed overigens ook als minicompetitie inzetten met opdrachtnemers uit een raamcontract.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Foreign businesses can also create an account in TenderNed and sign up for tenders or submit bids. Please keep in mind that TenderNed is only available in Dutch.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

Ook buitenlandse bedrijven kunnen een account maken in TenderNed en zich aanmelden of inschrijven op aanbestedingen. Houd er wel rekening mee dat TenderNed alleen in het Nederlands is.

Handleiding Aangemaakt op: 17 maart 2020

Als u wilt reageren op aanbestedingen en u wilt u ook kunnen aanmelden en inschrijven, dan moet u uw bedrijf registreren op TenderNed. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Met een eHerkenningsmiddel kunt u inloggen, uw bedrijf wordt dan automatisch geregistreerd. Daarna kunt u uw organisatiegegevens aanvullen en gebruikers uitnodigen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Please read these Terms of Use carefully before using the TenderNed system or website.

May 2018

Informatiepagina Aangemaakt op: 19 augustus 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2020 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

TenderNed bestaat officieel 10 jaar. De naam TenderNed bestaat al sinds 2004, maar werd in eerste instantie alleen door ProRail en Rijkswaterstaat gebruikt. De applicatie werd vanaf 2008 doorontwikkeld en kwam in 2011 beschikbaar als hét aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

Informatiepagina Aangemaakt op: 5 november 2021

De Visie TenderNed 2018-2022 beschrijft de visie op de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor de periode 2018 tot en met 2022.

Informatiepagina Aangemaakt op: 2 september 2020

Nee. U logt in bij uw hoofdvestiging met uw eHerkenning. Andere vestigingen kunt bij uw hoofdvestiging toevoegen onder de Instellingen. Bij het inschrijven kunt u deze vestiging…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 7 juli 2021

TenderNed volgt de Wet digitale overheid (Wdo). Volgens deze wet moeten we eHerkenning gebruiken als:

  • authenticatiemiddel (…
Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

We doen onze uiterste best om TenderNed zo veilig mogelijk te maken. Privacy en veiligheid zijn echter nooit vanzelfsprekend, blijf daarom alert en voorzichtig.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 maart 2021

Op 8 juli is het registreren van een aanbestedende dienst vernieuwd. Daarmee is het nu voor al onze gebruikers duidelijker en eenvoudiger om in te loggen en te registreren.

Nieuws Aangemaakt op: 8 juli 2020

Heeft uw bedrijf al een account in TenderNed, en wilt u namens dat bedrijf kunnen handelen? Dan heeft u een persoonlijk eHerkenningsmiddel nodig van uw bedrijf. Daarmee kunt u inloggen en uw gebruikersaccount aanmaken. Daarna kunt u namens uw bedrijf handelen in TenderNed. Wat u kunt en mag doen is afhankelijk van uw autorisatierol.

Aanbestedende diensten kunnen alleen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. En niet met een eHerkenningsmiddel.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

TenderNed bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo). De Wdo, voorheen Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid.

Informatiepagina Aangemaakt op: 7 mei 2018

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 27 juli 2017

24-5-2018: De gebruiksvoorwaarden van TenderNed zijn herzien. Hierin is met het oog op de AVG explicieter aangegeven hoe TenderNed omgaat met persoonsgegevens. Lees deze voorwaarden goed door voordat u (de website van) TenderNed gaat gebruiken.

Informatiepagina Aangemaakt op: 15 augustus 2017

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2018 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

Onze visie 2018-2022 bestond uit 3 pijlers: robuustheid, gebruiker en omgeving. Een samenvatting van wat we de afgelopen 5 jaar bereikt hebben.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 31 maart 2021

Internationale ondernemingen zonder KVK-nummer kunnen geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Zij loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed.

Een buitenlandse onderneming…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Alleen een lokaal beheerder kan nieuwe medewerkers uitnodigen voor uw bedrijf. Ga hiervoor via het menu naar Gebruikers. Daar kunt u een uitnodiging versturen. De nieuwe medewerker moet…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Voortaan is het mogelijk om tijdens een telefoongesprek uw scherm te delen met de Servicedeskmedewerker.

Nieuws Aangemaakt op: 15 juni 2020

You can use TenderNed to participate in tenders. Register your company and yourself for free with TenderNed; if you then see an interesting assignment, you can submit a bid digitally. The application will take you through the various steps. Please keep in mind that TenderNed is only available in Dutch.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

Buitenlandse ondernemingen kunnen ook een account aanmaken voor TenderNed. Voor hen werkt TenderNed nagenoeg hetzelfde als voor Nederlandse ondernemingen. Enige verschil is dat buitenlandse ondernemingen geen eHerkenning kunnen gebruiken. Daardoor gaat registreren, inloggen en nieuwe inloggegevens opvragen anders.

Handleiding Aangemaakt op: 17 maart 2020

Binnen een onderneming kunnen meerdere gebruikers een TenderNed-account hebben. Iedere gebruiker heeft een bepaalde autorisatierol, die bepaalt wat hij mag en kan doen. Een lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rollen toewijzen en aanpassen. Hij kan ook gebruikers uitnodigen, activeren of juist deactiveren.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Rijksoverheid. Alle aanbestedende diensten publiceren hier hun opdrachten voor diensten, leveringen en werken, zowel nationaal als Europees. Als ondernemer kunt u via TenderNed meedoen aan aanbestedingen. U moet daarvoor uw bedrijf registreren op TenderNed.

Dit kan alleen als de aanbestedende dienst ervoor heeft gekozen om de aanbesteding via TenderNed te doen. Sommige aanbestedende diensten kiezen voor andere systemen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Via TenderNed kunt u meedoen aan aanbestedingen. U registreert uw bedrijf en uzelf bij TenderNed. Komt u vervolgens een interessante opdracht tegen, dan schrijft u digitaal in. De applicatie helpt u langs de verschillende stappen.

Handleiding Aangemaakt op: 27 juli 2017

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Om elektronisch aanbesteden mogelijk te maken, ontwikkelden we TenderNed als basissysteem voor aanbesteden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De applicatie bestaat uit een publicatie- en inschrijfmodule en bevat een volledig openbaar aankondigingenplatform. Op TenderNed publiceren we ook data over aanbesteden. Zo verrijken we de aanbestedingsmarkt met informatie. De 7 bestaansredenen van TenderNed op een rij.

Informatiepagina Aangemaakt op: 23 maart 2022

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2022 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 19 januari 2022

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2021 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 7 januari 2021
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl