Zoekresultaten

De komende periode testen 3 aanbestedende diensten onze nieuwe API. Hiermee wordt de eigen aanbestedingsdata geautomatiseerd opgehaald en ingeladen in de analyse-omgeving van de betreffende organisatie.

Nieuws Aangemaakt op: 29 september 2022

Het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed is vanaf nu sterk vereenvoudigd. Er zijn maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

Nieuws Aangemaakt op: 28 september 2022

“Er gaat een wereld voor je open als je met de data uit TenderNed aan de slag gaat,” vertelt Angélique van Wijhe, business analist bij het Rijksvastgoedbedrijf enthousiast. Samen met Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed, geeft ze de presentatie ‘Data in het inkoopproces’ tijdens de 16e editie van het PIANOo Congres, dat op 16 juni plaatsvond in Den Bosch.

Informatiepagina Aangemaakt op: 26 september 2022

Gemeente Utrecht startte in 2020 met het analyseren van zijn aanbestedingsdata met hulp van Remi Baar, data-analist bij Akida en destijds ook bij TenderNed. In dit webinar legt hij uit hoe ze dit aanpakten, hoe ze de data beschermen en welke eerste inzichten het oplevert. 

Informatiepagina Aangemaakt op: 26 september 2022

Het innovatiepartnerschap werd op 1 juli 2016 geïntroduceerd. Dat jaar werd de procedure 1 keer gebruikt. In 2018 beleefde de procedure met 12 keer zijn hoogtepunt. In de jaren daarna verloor het innovatiepartnerschap aan populariteit. In 2021 werd de procedure nog maar 3 keer gebruikt. 

Nieuws Aangemaakt op: 15 september 2022

Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Wat hebben de belangrijkste wijzigingen opgeleverd? We blikken terug op de afgelopen 5 jaar aan de hand van TenderNed-data. Om de maand publiceren we een nieuwe editie.  

Informatiepagina Aangemaakt op: 15 september 2022

In samenwerking met onze gebruikers hebben we het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed sterk vereenvoudigd. Na de release van 28 september zijn er maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

Nieuws Aangemaakt op: 14 september 2022

Door het stellen van vragen kunnen ondernemingen onduidelijkheden in de uitvraag helder krijgen. Bijvoorbeeld als de eisen of criteria op verschillende manieren zijn uit te leggen of als er onjuistheden in de documenten staan. Aan de hand van TenderNed-data lichten we uit hoeveel vragen er gemiddeld in een aanbesteding gesteld worden.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 september 2022

TenderNed deed samen met PIANOo en de Universiteit Utrecht onderzoek naar de 10 meest innovatievriendelijke publieke inkopers van 2021 in de publieke sector. De Nederlandse Gasunie staat op nummer 1.

Nieuws Aangemaakt op: 7 september 2022

TenderNed biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om Engelstalig te publiceren. Uit analyse blijkt dat hier in minder dan 2% van de aanbestedingen voor is gekozen. Aanbesteden in het Engels verlaagt voor buitenlandse ondernemers de drempel om mee te doen.

Nieuws Aangemaakt op: 2 september 2022

Vanaf nu kunnen procesleiders van een aanbestedende dienst via TenderNed volledig digitaal een vraag toewijzen. Hierbij maakt het niet uit of de ontvanger een TenderNed-account heeft of niet. 

Nieuws Aangemaakt op: 1 september 2022

TenderNed brengt in beeld hoe de aanbestedingsmarkt er in een bepaalde sector uitziet. Aan de hand van TenderNed-data laten we per sector onder meer zien hoeveel aanbestedingen er de afgelopen jaren zijn gedaan, welke procedures het vaakst zijn gebruikten, en in welke maand de meeste aanbestedingen startten.

Informatiepagina Aangemaakt op: 30 augustus 2022

In deze sectorrapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor energie er tussen 2017 en 2021 uitzag. Ook laten we zien dat de markt in 2022 drastisch veranderde door de sancties tegen Rusland.

Informatiepagina Aangemaakt op: 29 augustus 2022

Watch our how-to videos and find out how TenderNed works.

Informatiepagina Aangemaakt op: 22 augustus 2022

Bekijk onze instructievideo's en kom te weten hoe TenderNed werkt.

Informatiepagina Aangemaakt op: 22 augustus 2022

Door het versturen van de voorgenomen en definitieve gunning zijn de betrokken ondernemers geïnformeerd. Om de gunning openbaar bekend te maken moet u de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren uitvoeren.

Informatiepagina Aangemaakt op: 20 juli 2022

Het aantal marktconsultaties per jaar is bijna verdrievoudigd van 380 in 2016 tot 1.119 in 2021. Vooral voor leveringen en diensten worden steeds vaker marktconsultaties toegepast.

Nieuws Aangemaakt op: 14 juli 2022

We willen graag weten wat u van TenderNed vindt, want uw feedback helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening. Bij iedere handleiding op de website kunt u aangeven of de informatie u heeft geholpen, of dat er iets ontbreekt.

Nieuws Aangemaakt op: 13 juli 2022

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar 2022 is nu beschikbaar.

Nieuws Aangemaakt op: 12 juli 2022

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Dit geldt ook voor de informatie van TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 12 juli 2022

Per dag verschijnen er tussen de 50 en 60 aankondigingen op TenderNed. Hoe vindt u de publicaties die voor u tellen? We geven 7 tips.

Nieuws Aangemaakt op: 5 juli 2022

TenderNed voert om de week verbeteringen door. Op verzoek van onze gebruikers starten we voortaan een uur later met het onderhoud. Vanaf nu vindt het 2-wekelijks onderhoud plaats tussen 18:00 en 19:00 uur.

Nieuws Aangemaakt op: 23 juni 2022

“Er gaat een wereld voor je open als je met de data uit TenderNed aan de slag gaat,” vertelt Angélique van Wijhe, business analist bij het Rijksvastgoedbedrijf enthousiast. Samen met Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed, geeft ze de presentatie ‘Data in het inkoopproces’ tijdens de 16e editie van het PIANOo Congres, dat op 16 juni plaatsvond in Den Bosch.

Nieuws Aangemaakt op: 17 juni 2022

TenderNed wil Nederland beter laten aanbesteden door inzichten uit data. Om dit te bereiken willen we aanbestedende diensten en ondernemers meer mogelijkheden geven om onze data te gebruiken.

Nieuws Aangemaakt op: 13 juni 2022

Een groot voordeel van digitaal aanbesteden is dat er veel data uit voort komt. TenderNed beschikt over het meest complete, openbare overzicht van aanbestedingsdata in Nederland. Deze data is voor iedereen toegankelijk. Aanbestedende diensten die het aanbestedingsproces via TenderNed doorlopen, hebben in de applicatie ook toegang tot de eigen aanbestedingsdata.

Informatiepagina Aangemaakt op: 25 mei 2022

Per jaar verschijnen ruim 20.000 aankondigingen op TenderNed. Hoe zorgt u ervoor dat uw bekendmaking opvalt? Met deze 5 tips trekt uw opdracht de aandacht van ondernemers.

Nieuws Aangemaakt op: 19 mei 2022

Vind de antwoorden op veelgestelde vragen aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 16 mei 2022

TenderNed heeft zich de afgelopen jaren vooral toegelegd in het verstevigen van het fundament. Nu het fundament solide en robuust is, kunnen we over de grenzen gaan kijken voor een verdere verdieping of verbreding.

De komende periode onderzoeken we of we TenderNed functioneel kunnen verrijken door synergie. Dit kan resulteren in een verdieping binnen het domein aanbesteden of een verbreding binnen het inkoopdomein. Zo kunnen we nog meer betekenen voor onze gebruikers en stakeholders.

Informatiepagina Aangemaakt op: 11 mei 2022

TenderNed beschikt over een schat aan data, openbaar en niet-openbaar. Deze data ontsluiten we via meerdere kanalen, maar er is nog veel winst te behalen. We willen in 2023-2027 meer gebruikmaken van de data in TenderNed. Zo willen we aanbestedende diensten en ondernemers meer mogelijkheden geven om onze data te gebruiken, en gaan we de aanbestedingsmarkt voorzien van data-analyses.

Informatiepagina Aangemaakt op: 11 mei 2022

We voldoen al bijna 10 jaar aan de eisen van het ISO27001-certificaat, een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Bij de meest recente audit heeft het team zelfs 0 tekortkomingen ontvangen. Daar zijn we trots op.

In 2023-2027 willen we het volwassenheidsniveau van onze informatiebeveiliging behouden. En software by design intensiever toepassen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 11 mei 2022

Ook in 2023-2027 heeft het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed onze hoogste prioriteit. Nu de applicatie robuust en stabiel is, en intuïtief werkt, kunnen we ons nog meer richten op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. We willen door het analyseren van de customer journey nog duidelijkere pagina’s maken en het aantal kliks verder terugbrengen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

TenderNed is aan de voor- en achterkant volledig gemoderniseerd. De technologieën die we gebruiken zijn modern en toekomstbestendig. Hierdoor is de applicatie robuust en stabiel. Ook kunnen we snel reageren op de wensen van onze gebruikers en ontwikkelingen van buitenaf. Vanzelfsprekend voldoet TenderNed aan alle eisen rond informatiebeveiliging. Nieuw is dat we dit hebben ingericht als continu proces: security & privacy ‘by design’.

In 2023-2027 richten we onze pijlen op beheer en doorontwikkeling, security, data-excellence en synergie. Lees waar we nu staan, wat we gaan doen en welke kansen we zien.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

Onze visie 2018-2022 bestond uit 3 pijlers: robuustheid, gebruiker en omgeving. Een samenvatting van wat we de afgelopen 5 jaar bereikt hebben.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

In de Visie TenderNed 2023-2027 leggen we uit waar we ons de komende jaren op gaan richten. Wat is goed en gaan we behouden. Wat wordt anders en waar zien we kansen. Maar eerst blikken we terug op de afgelopen jaren en leest u wat we al gerealiseerd hebben.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

In de Visie TenderNed leest u waar we ons de komende jaren op richten.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 mei 2022

De Servicedesk is op de volgende officiële feestdagen gesloten:

Informatiepagina Aangemaakt op: 5 mei 2022

U kunt na het selecteren van ondernemingen nog wijzigingen aanbrengen.

Handleiding Aangemaakt op: 29 maart 2022

Na de (voor)aankondiging van een opdracht kunt u nog een perceel verwijderen of toevoegen. Hier gelden wel enkele uitzonderingen voor. Dit is omdat door TED niet wordt toegestaan dat een rectificatie gebruikt wordt voor het kenbaar maken van het toevoegen/verwijderen van een perceel.

Handleiding Aangemaakt op: 29 maart 2022

Na publicatie kunt u documenten toevoegen bij een aanbesteding. Gepubliceerde documenten kunt u niet verwijderen, maar wel laten vervallen.

Handleiding Aangemaakt op: 29 maart 2022

Het UEA dat u heeft toegevoegd aan de aanbesteding kunt u wijzigen. Dit is ook mogelijk nadat de aankondiging van de opdracht is gepubliceerd.

Handleiding Aangemaakt op: 29 maart 2022

Na de aankondiging van een opdracht kunt u de eisen en de selectie- en gunningscriteria wijzigen of verwijderen. 

Handleiding Aangemaakt op: 29 maart 2022

Om elektronisch aanbesteden mogelijk te maken, ontwikkelden we TenderNed als basissysteem voor aanbesteden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De applicatie bestaat uit een publicatie- en inschrijfmodule en bevat een volledig openbaar aankondigingenplatform. Op TenderNed publiceren we ook data over aanbesteden. Zo verrijken we de aanbestedingsmarkt met informatie. De 7 bestaansredenen van TenderNed op een rij.

Informatiepagina Aangemaakt op: 23 maart 2022

Afgelopen zomer tekenden 5 hogescholen en de Rijksoverheid het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact’. Hiermee willen de partijen een optimale aansluiting bereiken tussen de uitstroom van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van de Rijksoverheid. In het kader van dit convenant werken de Hanzehogeschool Groningen (programma Inkoopmanagement) en TenderNed sinds maart 2022 samen.

Nieuws Aangemaakt op: 17 maart 2022

Op 12 mei 2021 voerden we op TenderNed een wijziging door die van invloed is op de planning van een aanbesteding. Publicaties die doorgestuurd worden naar TED, zijn sindsdien pas 48 uur later zichtbaar op TenderNed. Voorheen was elke publicatie direct zichtbaar. Vanuit PIANOo is destijds geadviseerd om rekening te houden met deze vertraging in de publicatie door de minimale termijn te verlengen met twee dagen. We hebben in kaart gebracht of aanbestedende diensten rekening houden met dit advies.

Nieuws Aangemaakt op: 16 maart 2022

Bij de aankondiging van een opdracht moet een aanbestedende dienst een CPV-code vermelden. De CPV-code beschrijft de opdracht. Ondernemers kunnen opdrachten zoeken op CPV-code. Geeft de aanbestedende dienst de juiste CPV-code mee aan een opdracht, dan kunnen ondernemers deze makkelijk vinden.

Bekijk hieronder naar welke CPV-codes de meeste vraag is in aanbestedingen, en welke CPV-codes het meest gebruikt worden in het interesseprofiel.

Informatiepagina Aangemaakt op: 22 februari 2022

Sinds 2015 laten we eens in de 3 jaar de kwaliteit van onze applicatie onderzoeken door Software Improvement Group (SIG). De code wordt dan onder meer beoordeeld op onderhoudbaarheid, security en ontwikkelmethodiek. SIG heeft ons vandaag officieel laten weten dat we 3,3 van de 5 sterren in de wacht hebben gesleept. Daarmee scoren we boven het marktgemiddelde.

Nieuws Aangemaakt op: 14 februari 2022

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2022 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 19 januari 2022

Vanaf 2 februari is de opmaak en werking van het aankondigingenplatform voor en na inloggen hetzelfde. Ook voeren we dan een aantal verbeteringen door.

Nieuws Aangemaakt op: 19 januari 2022

TenderNed voldoet ook dit jaar weer aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Nieuws Aangemaakt op: 18 januari 2022

We hebben onze gebruikers via een enquête gevraagd hun mening te geven over TenderNed. De vragen gingen onder meer over het nieuwe design, functionaliteiten, communicatie en de algemene ervaring van de modernisering. De resultaten zijn positief.

Nieuws Aangemaakt op: 17 januari 2022

TenderNed nodigt sinds kort nieuwe ondernemers uit voor het bijwonen van een online introductie tot TenderNed. De reacties van de ondernemers zijn positief.

Nieuws Aangemaakt op: 13 januari 2022

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2021 is nu beschikbaar. De data van het 3e en 4e kwartaal zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2021'.

Nieuws Aangemaakt op: 7 januari 2022

U heeft wellicht via het nieuws vernomen dat er een kwetsbaarheid is gevonden in de Apache Log4j software. Deze software wordt ook voor TenderNed gebruikt. TenderNed is door het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) tijdig op de hoogte gesteld van het mogelijke risico en heeft waar nodig maatregelen getroffen.

Nieuws Aangemaakt op: 17 december 2021

Hier staat uitgelegd hoe u een aanbesteding kunt verwijderen of verplaatsen naar afgerond.

Handleiding Aangemaakt op: 18 november 2021

De nieuwe drempelbedragen zijn bekend. Met ingang van 3 januari 2022 worden de nieuwe drempelbedragen in TenderNed gebruikt.

Nieuws Aangemaakt op: 17 november 2021

Een grote applicatie zoals TenderNed vraagt om een divers team van specialisten, die tegelijk de applicatie draaiend houden en doorontwikkelen. Dat was zeker de laatste jaren, waarin de applicatie volledig werd gemoderniseerd, een flinke uitdaging. 

Onze ontwikkelaars, UX-designers, testers, Scrum Masters, Product Owners, tekstschrijvers, functioneel beheerders, juristen en managers draaien ‘als een familie’ en leveren zeer goed werk.

Informatiepagina Aangemaakt op: 5 november 2021

TenderNed bestaat officieel 10 jaar. De naam TenderNed bestaat al sinds 2004, maar werd in eerste instantie alleen door ProRail en Rijkswaterstaat gebruikt. De applicatie werd vanaf 2008 doorontwikkeld en kwam in 2011 beschikbaar als hét aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

Informatiepagina Aangemaakt op: 5 november 2021
Informatiepagina Aangemaakt op: 5 november 2021

Sinds december 2018 werkten we scherm voor scherm aan een nieuw design, nieuwe functionaliteiten en een betere gebruikservaring. Deze verbouwing is nu klaar.

Nieuws Aangemaakt op: 27 oktober 2021

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal aankondigingen en marktconsultaties voor sociale en andere specifieke diensten voor de periode 2017 tot en met 2021.

Informatiepagina Aangemaakt op: 20 oktober 2021

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal marktconsultaties en de verdeling hiervan naar type opdracht. De grafieken laten zien hoeveel marktconsultaties er plaatsvonden in de periode 2017 tot en met 2021.

Informatiepagina Aangemaakt op: 20 oktober 2021

Dit is een automatische pagina. TenderNed is momenteel niet bereikbaar door een tijdelijke onderbreking, onderhoud of storing. Lees hieronder wat u per situatie kunt doen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 oktober 2021

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt er het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? In de Aanbestedingsmonitor kunt u het vinden.

Nieuws Aangemaakt op: 29 september 2021

Vanaf 29 september is het dashboard voor aanbestedende diensten vernieuwd. Een van de laatste schermen van de renovatie van TenderNed.

Nieuws Aangemaakt op: 23 september 2021

Het is niet mogelijk om gebruikers die gekoppeld zijn aan een organisatie te verwijderen uit TenderNed. Een lokaal beheerder kan gebruikers die gekoppeld zijn aan een aanbestedende dienst of…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 8 september 2021

Nederlandse ondernemers kunnen ook inschrijven op aanbestedingen uit andere Europese lidstaten. U vindt deze aanbestedingen via het Europese digitale platform voor aanbestedingen: Tenders Electronic Daily (TED). 

Op TED worden aankondigingen van overheidsopdrachten gepubliceerd. De informatie over de aanbestedingen kunt u in alle officiële talen van de Europese Unie bekijken.

Handleiding Aangemaakt op: 8 september 2021

We monitoren hoe vaak aanbestedingen worden bekeken. Bekijk hieronder de best bekeken aanbestedingen van de afgelopen maand.

Informatiepagina Aangemaakt op: 8 september 2021

TenderNed is een rijke bron van gegevens en data. Op basis van deze aanbestedingsdata maken we overzichten, statistieken, datasets en factsheets. U kunt dit gebruiken voor onderzoek, of om beter en slimmer aan te besteden.

Informatiepagina Aangemaakt op: 8 september 2021

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt er het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? Op basis van gegevens uit TenderNed schetsen we een globaal beeld van het aanbestedingsgedrag in Nederland over de periode 2017 – 2021.

Informatiepagina Aangemaakt op: 6 september 2021

U kunt in TenderNed één einddatum instellen voor het stellen van vragen. Heeft u meerdere vragenrondes, dan kunt u dat op twee manieren regelen.

Hou hierbij wel de sluiting van de kluis en…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 18 augustus 2021

Op Mijn aanbestedingen ziet u onder tabblad Actueel de lopende aanbestedingen en onder tabblad Afgerond de aanbestedingen die afgelopen zijn.

Soms worden aanbestedingen automatisch verplaatst naar afgerond, nadat u een bepaalde taak heeft uitvoert. Soms kunt u dit ook zelf doen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 augustus 2021

Vanaf woensdag 4 augustus is het aankondigingenplatform, dat je ziet na inloggen, gemoderniseerd.

Nieuws Aangemaakt op: 4 augustus 2021

Deze maand heeft de 50.000ste onderneming zich geregistreerd op TenderNed. Op dit moment zijn het er 50.663.

Nieuws Aangemaakt op: 28 juli 2021

Om het gebruiksgemak te vergroten zullen aanbestedingsberichten niet meer worden getoond in de centrale inbox. U vindt ze vanaf woensdagavond 4 augustus alleen nog door naar de aanbesteding te gaan.

Nieuws Aangemaakt op: 28 juli 2021

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar van 2021 is nu beschikbaar.

Nieuws Aangemaakt op: 21 juli 2021

Is er geen lokaal beheerder beschikbaar binnen uw organisatie? Bijvoorbeeld omdat deze op vakantie en niet bereikbaar is, of uw organisatie heeft verlaten. En kunt u hierdoor bepaalde taken niet uitvoeren in TenderNed?

Handleiding Aangemaakt op: 14 juli 2021

Nee. U logt in bij uw hoofdvestiging met uw eHerkenning. Andere vestigingen kunt bij uw hoofdvestiging toevoegen onder de Instellingen. Bij het inschrijven kunt u deze vestiging…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 7 juli 2021

TenderNed beschikt over een schat aan data. Openbare data, maar ook informatie die alleen voor uw organisatie toegankelijk is. U heeft meerdere mogelijkheden om informatie te exporteren, vervolgens kunt u de data gebruiken, bijvoorbeeld voor rapportages, analyses of archivering.

Nieuws Aangemaakt op: 7 juli 2021

Nee. Het is niet mogelijk om een onderneming te verwijderen uit TenderNed.

Is uw bedrijf opgeheven, of wilt u om een andere reden uw bedrijfsaccount niet meer (kunnen) gebruiken? Dan kan…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 23 juni 2021

Het gaat wel eens mis in een aanbesteding. Gelukkig leren we van onze fouten en van die van anderen.

Nieuws Aangemaakt op: 16 juni 2021

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed, maar 48 uur na verzending aan Tenders Electronic Daily (TED). Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 9 juni 2021

Voor TenderNed hoeft u niet te upgraden naar eH3. De applicatie blijft toegankelijk met niveau 2.

Nieuws Aangemaakt op: 9 juni 2021

In de bestanden die u als aanbestedende dienst deelt op TenderNed, neemt u vanzelfsprekend geen vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige informatie op. Heeft u toch een document gepubliceerd dat dit soort informatie bevat? Wacht dan niet af, maar kom in actie.

Informatiepagina Aangemaakt op: 31 mei 2021

Als ondernemers een offerte indienen via TenderNed, dan komt die in een digitale kluis. Daar blijft hij zitten tot de deadline verstreken is. Daarna kunnen twee medewerkers van de aanbestedende dienst samen de kluis openen, waarvoor ze beiden een TAN-code moeten invullen. Dit proces wordt op meerdere manieren beveiligd.

Informatiepagina Aangemaakt op: 26 mei 2021

Aankondigingen verschijnen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Dit kan de reden zijn dat u geen attenderingsmail heeft ontvangen, of…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 14 mei 2021

Vanaf woensdagavond 12 mei, 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED.

Nieuws Aangemaakt op: 10 mei 2021

De commerciële aanbestedingsplatforms (Tsenders) zijn momenteel aan het testen. Als deze tests goed verlopen, dan zal de wijziging ingaan op woensdagavond 12 mei.

Nieuws Aangemaakt op: 28 april 2021

TenderNed voldoet nog steeds aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Nieuws Aangemaakt op: 15 april 2021

Bekijk een overzicht van wat in TenderNed het vaakst mis gaat bij aanbestedende diensten. En hoe u deze fouten zelf kunt voorkomen.

Nieuws Aangemaakt op: 14 april 2021

In oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe formulieren gepland, de zogeheten eForms. We hebben de eerste overleggen afgerond. En zijn gestart met een analyse van de technische impact.

Nieuws Aangemaakt op: 14 april 2021

Eerder meldden we dat vanaf midden april aankondigingen niet meer direct op TenderNed verschijnen. We hebben besloten deze wijziging uit te stellen tot midden mei.

Nieuws Aangemaakt op: 7 april 2021

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 31 maart 2021

Om het zoeken naar de juiste informatie makkelijker te maken hebben we labels toegevoegd aan de zoekresultaten.

Nieuws Aangemaakt op: 31 maart 2021

Een aanbesteding wordt door TenderNed verwijderd als:

  • de aanbesteding is aangemaakt in TenderNed en niet in een van de andere aanbestedingssystemen (en)
  • de aanbesteding…
Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 30 maart 2021

De aanbestedende dienst die met TenderNed werkt is verantwoordelijk voor de archivering van de eigen aanbestedingen. TenderNed is slechts het instrument waarmee een aanbestedende dienst een…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 30 maart 2021

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo snel mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Ja. Sinds 1 juli 2016 bent u als aanbestedende dienst verplicht om het UEA te gebruiken als u uitsluitingsgronden en/of selectiecriteria (geschiktheidseisen) hanteert. Het gebruik van de UEA-…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Er zijn twee manieren om een UEA te maken en toe te voegen aan uw aankondiging in TenderNed. U kunt zelf kiezen welke u gebruikt: de UEA-module in TenderNed of de

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U bent verplicht de instelling van een DAS aan te kondigen op TenderNed als de geraamde waarde van alle voor de totale duur van het DAS door u voorgenomen overheidsopdrachten…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Het is in TenderNed niet mogelijk om een vooraankondiging te publiceren ten behoeve van het aanbesteden van een concessieovereenkomst. Als u een vooraankondiging wilt publiceren van een…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U kunt de marktconsultatie als aparte aankondiging aanmaken op TenderNed. Hiervoor gaat u naar Mijn aanbestedingen, klikt u op Aanbesteding…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Het openen van de kluis voor een aanbesteding gebeurt volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat de kluis alleen geopend kan worden door twee daartoe geautoriseerde medewerkers die beiden zijn…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

In het dashboard van de aanbesteding kunt u de termijnen aanpassen via Termijnen > Wijzigen. Als u de termijnen heeft aangepast moet u, in de meeste gevallen, nog de taak

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Het is binnen TenderNed niet mogelijk om in hetzelfde dossier na een vooraankondiging direct de aankondiging van de gegunde opdracht te publiceren.

Lees…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

In het dashboard van de aanbesteding kunt een document toevoegen aan de betreffende aanbesteding via Documenten. Selecteer de map waaraan u het document wilt toevoegen, voeg het…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Aanbestedingen (dossiers en gerelateerde publicaties) die 5 jaar geleden of langer geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd. TenderNed volgt hierbij het beleid van Tenders…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U moet dit doen als u een eHerkenningsmiddel met een ander…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Internationale ondernemingen zonder KVK-nummer kunnen geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Zij loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed.

Een buitenlandse onderneming…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Ja, als u voor meerdere ondernemingen werkt, dan registreert u zich voor elke onderneming afzonderlijk met een eHerkenningsmiddel van dat bedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor adviseurs en…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U kunt uw eHerkenningsmiddel niet ontkoppelen in TenderNed. De machtigingenbeheerder van uw eHerkenningsmiddel regelt de machtigingen voor uw organisatie op een centraal punt. Wanneer u niet meer…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een erkende leveranciers. Op de site van eHerkenning vindt u een…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

TenderNed volgt de Wet digitale overheid (Wdo). Volgens deze wet moeten we eHerkenning gebruiken als:

  • authenticatiemiddel (…
Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Heeft u uw aanmelding of inschrijving al verstuurd, dan moet u deze eerst intrekken. Dat kunt u doen via het dashboard van de aanbesteding. Nadat u het heeft ingetrokken kunt u wijzigingen…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U kunt op twee manieren controleren of u een aanmelding of inschrijving op een aanbesteding heeft ingediend:

  • Op het dashboard van de aanbesteding is uw status
Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

U beantwoordt de eisen en criteria via het dashboard van de aanbesteding. Daar kunt u alle antwoorden geven. Soms staan de eisen en criteria niet in de applicatie, maar in de…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

In het dashboard van een aanbesteding kunt u documenten uploaden onder een selectie, eis of gunningscriterium of met de taak Voeg overige documenten toe

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021
Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een bericht sturen naar de aanbestedende dienst…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een vraag stellen aan de aanbestedende dienst van die…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Wilt u meedoen aan een aanbesteding in TenderNed dan moet uw bedrijf geregistreerd staan in TenderNed. Afhankelijk van het soort aanbesteding moet u zich eerst…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Alleen een lokaal beheerder kan nieuwe medewerkers uitnodigen voor uw bedrijf. Ga hiervoor via het menu naar Gebruikers. Daar kunt u een uitnodiging versturen. De nieuwe medewerker moet…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Alleen een lokaal beheerder kan iemand anders ook lokaal beheerder maken. Hoe u dat doet leest u in de handleiding voor…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Log in op TenderNed en ga via het menu  Persoonlijke instellingen. Daar kunt u uw

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Alleen een lokaal beheerder kan rollen wijzigen in TenderNed. Bent u geen lokaal beheerder, neem dan contact op met…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account.…

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

Storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, vindt u op de homepage van TenderNed en/of via

Veelgestelde vraag Aangemaakt op: 24 maart 2021

eHerkenning is een soort DigID voor ondernemers. U heeft eHerkenning steeds vaker nodig als u moet inloggen bij overheidsorganisaties. Zoals de Belastingdienst, UWV en ook TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 10 maart 2021

We doen onze uiterste best om TenderNed zo veilig mogelijk te maken. Privacy en veiligheid zijn echter nooit vanzelfsprekend, blijf daarom alert en voorzichtig.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 maart 2021

De site heeft een nieuw design: meer kleur, beeld en een andere indeling van pagina’s. De inhoud en structuur zijn grotendeels gelijk gebleven.

Nieuws Aangemaakt op: 24 februari 2021

Vanaf medio mei verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED.

Nieuws Aangemaakt op: 17 februari 2021

De modernisering van de applicatie gaat voorspoedig. We hebben inmiddels ruim 200 van 255 schermen voor aanbestedende diensten gedaan. Deze schermen zijn opnieuw ontworpen, soms is de interactie aangepast, enkele schermen zijn verwijderd.

Nieuws Aangemaakt op: 10 februari 2021

Heeft u problemen met inloggen met eHerkenning? Dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Bekijk hieronder bij het probleem dat u ervaart, en wat de oplossing daarbij is.

Staat uw probleem er niet bij? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Handleiding Aangemaakt op: 10 februari 2021

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2020 is nu beschikbaar.

Nieuws Aangemaakt op: 7 februari 2021

Sinds april 2020 is zowel het aantal geregistreerde ondernemingen, als het aantal gebruikersaccounts in TenderNed zeer sterk toegenomen.
 

Nieuws Aangemaakt op: 3 februari 2021

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2021 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 7 januari 2021

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U doet dit als u een eHerkenningsmiddel met een ander veiligheidsniveau heeft gekregen. Of als u bent overgestapt naar een andere leverancier.

Krijgt u een nieuw KVK-nummer, dan krijgt u waarschijnlijk ook een nieuw eHerkenningsmiddel. In dat geval moet u uw bedrijf opnieuw registreren op TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 2 december 2020

Iedere twee maanden sturen we een nieuwsbrief met tips, instructies, en wijzigingen in de app. Nuttige informatie voor ervaren gebruikers van TenderNed, maar ook als u net een account heeft, of slechts af en toe inlogt. Meld u aan en blijf ook op de hoogte.

Nieuws Aangemaakt op: 11 november 2020

Vanaf 2 november 2020 kunt u uw vragen aan TenderNed ook stellen via een live chatfunctie.

Nieuws Aangemaakt op: 2 november 2020

Vanaf 28 oktober (18:00u) krijgen nieuwe gebruikers die zich registreren met eHerkenning, en waarvan de onderneming al eerder is geregistreerd in TenderNed, de rol van Procesleider. Eerder werden zij Gastlid, een rol met beperkte rechten.

Nieuws Aangemaakt op: 26 oktober 2020

Tenderned.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze kleine bestandjes helpen ons om de site te verbeteren.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 oktober 2020

Ervaart u problemen bij het gebruik van Safari? Gebruik dan een van de andere browsers.

Nieuws Aangemaakt op: 30 september 2020

TenderNed wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom werken we aan onze toegankelijkheid. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Informatiepagina Aangemaakt op: 16 september 2020

De Visie TenderNed 2018-2022 beschrijft de visie op de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor de periode 2018 tot en met 2022.

Informatiepagina Aangemaakt op: 2 september 2020

Please read these Terms of Use carefully before using the TenderNed system or website.

May 2018

Informatiepagina Aangemaakt op: 19 augustus 2020

Heeft u de specifieke gegevens van uw aanbesteding vastgelegd? Dan kunt u deze informatie aanvullen met aanbestedingsdocumenten, zoals een bestek. Zo geeft u duidelijke en volledige informatie over uw aanbesteding. U heeft per aanbesteding 5 GB aan opslagruimte.

Handleiding Aangemaakt op: 5 augustus 2020

Wilt u uw aanbestedingsdossier aanpassen na aanmelding van gegadigden? Doe dit dan na de beoordeling van de aanmeldingen en voordat u de uitnodigingen tot inschrijven verstuurt.

Hierdoor klopt alle informatie voor de inschrijffase die volgt. Ondernemers die uw uitnodiging om in te schrijven accepteren hebben dan direct de actuele en correcte informatie.

Handleiding Aangemaakt op: 29 juli 2020

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. In de eerste dataset van 2020 is de impact van Corona zichtbaar, er waren dit halfjaar meer rectificaties en vroegtijdige beëindigingen.

Nieuws Aangemaakt op: 27 juli 2020

Op 8 juli is het registreren van een aanbestedende dienst vernieuwd. Daarmee is het nu voor al onze gebruikers duidelijker en eenvoudiger om in te loggen en te registreren.

Nieuws Aangemaakt op: 8 juli 2020

U kunt zelf geen account aanmaken bij een aanbestedende dienst. Werkt u bij, of voor een aanbestedende dienst en wilt u TenderNed gebruiken, dan moet u worden uitgenodigd. Uw account kan gekoppeld zijn aan meerdere aanbestedende diensten.

Handleiding Aangemaakt op: 8 juli 2020

Het aankondigingenplatform van TenderNed is volledig openbaar en toegankelijk voor andere aanbestedingssystemen die door een aanbestedende dienst zijn geautoriseerd.

Informatiepagina Aangemaakt op: 1 juli 2020

Voortaan is het mogelijk om tijdens een telefoongesprek uw scherm te delen met de Servicedeskmedewerker.

Nieuws Aangemaakt op: 15 juni 2020

Op deze pagina leest u hoe u:

  • Een gunning publiceert na een vooraankondiging, bij Sociale en andere specifieke diensten.
  • Een vooraankondiging publiceert bij een concessieovereenkomst, in combinatie met Sociale en andere specifieke diensten.
Handleiding Aangemaakt op: 28 mei 2020

Wilt u alleen een gunning publiceren zonder daarvoor de hele aanbestedingsprocedure op TenderNed te doorlopen dan is dat mogelijk.

Handleiding Aangemaakt op: 18 mei 2020

Als u geen bezwaren heeft ontvangen op de voorgenomen gunning, verstuurt u definitieve gunning. Dit wordt ook wel het bericht van geen bezwaar genoemd

Handleiding Aangemaakt op: 18 mei 2020

Breng betrokken ondernemingen op de hoogte van uw beslissing wie u de opdracht wilt gunnen. Deze taak wordt ook wel de voorgenomen gunning genoemd.

Handleiding Aangemaakt op: 18 mei 2020

Als de kluis met inschrijvingen geopend is, dan kunt u de inschrijvingen bekijken.

Handleiding Aangemaakt op: 18 mei 2020

U kunt een gegunde opdracht nog wijzigen, ook als de gunning al gepubliceerd is. Dat doet u via de taak Aankondiging van een wijziging publiceren. Dit is alleen mogelijk bij Europese opdrachten.

Handleiding Aangemaakt op: 7 mei 2020

In de nota van inlichtingen worden de vragen en antwoorden verzameld. U kunt per aanbesteding meerdere nota’s van inlichten maken en publiceren. Dat kan op twee manieren. U kunt de nota van inlichtingen genereren vanuit TenderNed. U kunt de nota ook uploaden als document.

Handleiding Aangemaakt op: 7 mei 2020

Bekijk het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen

Nieuws Aangemaakt op: 24 april 2020

U kunt TenderNed rapportages laten maken over een aanbestedingsdossier of over uw organisatie. Daarnaast kunt u complete aanbestedingsdossiers exporteren. Hierdoor kunt u uw aanbestedingen archiveren. U kunt de data ook gebruiken voor analyses.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Nadat u de kluis heeft geopend kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen bekijken en beoordelen. Daarna verstuurt u de resultaten van de beoordeling of de gunningsbeslissing. Tot slot verstuurt u de definitieve gunning. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u de gegunde opdracht wijzigen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Als de kluis met aanmeldingen geopend is, dan kunt u deze bekijken.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

U kunt de kluis openen zodra de termijn voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen of aanmeldingen is verlopen. Dat doet u altijd samen met een collega. Zodra de kluis open is kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

TenderNed heeft een eigen systeem waarmee u berichten kunt ontvangen en versturen. Het voordeel hiervan is dat alle berichten rond aanbestedingen onderdeel van uw dossier zijn en blijven. U kunt zelf berichten sturen naar gebruikers en organisaties, en u ontvangt deze ook. Daarnaast krijgt u systeemberichten en attenderingen rondom aanbestedingen, als u dat wilt.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

In TenderNed kunt u vragen van ondernemingen direct beantwoorden. Hierdoor hoeven ze niet te wachten, en heeft u minder kans op dubbele vragen. De nota van inlichtingen wordt daarmee slechts een afschrift van de vragen en antwoorden die al in TenderNed zijn beantwoord. Vragen kunt u eventueel toewijzen aan een interne of externe medewerker.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

In een aanbesteding kunt u op meerdere manieren communiceren met ondernemers. U kunt hun vragen direct beantwoorden in TenderNed. U kunt de vragen en antwoorden ook verzamelen in een Nota van inlichtingen. Daarnaast kunt u berichten sturen en ontvangen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

U kunt zonder te gunnen een aanbesteding vroegtijdig beëindigen. Redenen voor vroegtijdige beëindiging kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen inschrijver is om aan te gunnen, of dat het minimaal aantal inschrijvers niet gehaald is. Een aanbesteding verwijderen kan alleen vóór publicatie.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Is de planning gewijzigd? Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd bij een aanbesteding? Of bent u informatie vergeten? Dan kunt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding zelf wijzigen.

U moet de wijziging vervolgens kenbaar maken door het uitvoeren van een taak. Afhankelijk van de wijziging, de fase van de aanbesteding en type procedure kunnen dit verschillende taken zijn.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Heeft u alle gegevens van uw aanbesteding ingevuld? Dan maakt u uw opdracht bekend aan ondernemingen, door een aankondiging te publiceren op TenderNed. Of -bij een onderhandse procedure- een aantal ondernemingen uit te nodigen voor deelname.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Bij een nieuwe aanbesteding vult u eerst alle basiskenmerken in van uw opdracht. Vervolgens specificeert u uw aanbesteding met behulp van de uitgebreide kenmerken, procedure, planning en de eisen en criteria. U kunt deze gegevens tot aan de publicatie bekijken, aanpassen en verwijderen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

De instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) moet u openbaar aankondigen op TenderNed. Daarnaast moet u de gunningen vanuit de DAS publiceren op TenderNed. U kunt dit per gunning doen of periodiek.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Vooraf marktkennis verzamelen doet u eenvoudig via een marktconsultatie. U wisselt via de berichtenmodule informatie uit met ondernemers en publiceert vervolgens de uitkomsten op het aankondigingenplatform.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Via TenderNed kunt u ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden. U kunt de onderhandse procedure in TenderNed overigens ook als minicompetitie inzetten met opdrachtnemers uit een raamcontract.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

In TenderNed kunt u een aanbesteding aanmaken, de aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Contactpunten zijn verwijzingen naar personen of adressen die u vaak binnen aanbestedingen gebruikt. Zoals een extern ingehuurd bureau of de centrale inkoopafdeling van uw aanbestedende dienst. Deze hoeft u in TenderNed maar één keer toe te voegen. Daarna kunt u ze in aanbestedingen gebruiken wanneer u ze nodig heeft.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Eisen die binnen uw organisatie veel gebruikt worden voor aanbestedingen kunt u toevoegen aan uw bibliotheek. U hoeft deze gegevens slechts één keer aan te maken op organisatieniveau, waarna de stukken aan een aanbesteding kunnen worden gekoppeld.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

U kunt met andere aanbestedende diensten gezamenlijk aanbestedingen uitvoeren, bibliotheken delen of rapportages genereren. Voordat u kunt samenwerken in TenderNed moet u eerst ‘een relatie aangaan’ met die andere organisatie.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Als lokaal beheerder bij een aanbestedende dienst, nodigt u andere gebruikers uit om namens uw organisatie in TenderNed op te treden. U geeft hen een rol met bepaalde gebruikersrechten. Sommige medewerkers mogen alleen gegevens bekijken. Terwijl andere medewerkers bijvoorbeeld ook vragen mogen beantwoorden.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

TenderNed neem uw organisatiegegevens over als u een nieuwe aanbesteding aanmaakt. Check daarom regelmatig of deze nog kloppen. Alleen lokaal beheerders kunnen organisatiegegevens wijzigen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

In uw gebruikersaccount staat een aantal persoonlijke gegevens. Deze kunt u zelf beheren. Zorg in ieder geval dat uw mobiele nummer klopt, u heeft dit nodig bij cruciale handelingen in TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Bent u verbonden aan een aanbestedende dienst, dan logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga hiervoor bovenaan de pagina naar Inloggen / Registreren en kies vervolgens het tabblad Aanbestedende diensten.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Lees hoe u inlogt, hoe u uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw organisatie beheert. Maar ook hoe u een interesseprofiel instelt, gebruikers uitnodigt en relaties aangaat met andere organisaties.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

In Nederland bestaan er naast TenderNed meerdere commerciële aanbestedingssystemen die een koppeling hebben met TenderNed. Als u aanbesteedt via zo’n platform, dan worden uw aankondigingen ook op TenderNed gepubliceerd. Daarvoor moet u wel geregistreerd zijn in TenderNed en moet het betreffende platform zijn aangesloten op TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Via TenderNed kunnen uw aanbestedingen volledig digitaal verlopen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Met een interesseprofiel kunt u in TenderNed een zoekopdracht bewaren. U kunt vervolgens berichten ontvangen als er nieuwe of gewijzigde aanbestedingen zijn gepubliceerd, die voldoen aan uw zoekopdracht. U kunt ook bepaalde aanbestedingen volgen en op de hoogte blijven als er iets gebeurt met die aanbesteding.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

De meeste aanbestedende diensten staan al geregistreerd op TenderNed. Daarom komt het niet vaak voor dat een aanbestedende dienst moet worden geregistreerd. Maar het kan natuurlijk wel. Volg in dat geval onderstaande stappen.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Lees hoe u een account krijgt bij een aanbestedende dienst, hoe een lokaal beheerder anderen uitnodigt en hoe u een aanbestedende dienst registreert.

Handleiding Aangemaakt op: 23 april 2020

Ook in de derde week na de verscherpte coronamaatregelen werden meer lopende aanbestedingen aangepast dan voor de crisis. Verder is het beeld normaal.

Nieuws Aangemaakt op: 16 april 2020

If you would like to participate in a tender procedure, you will need to submit a bid. In some tenders, this can be done directly. In that case, you do not need to request to participate first. This step-by-step plan describes public tender procedures with only a single round.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

If you would like to participate in a tender procedure, you will need to submit a bid. For some tenders, there is an extra round. In that case, you first need to request to participate.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

If you are affiliated with a foreign business, you can log in with your username and password.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

Foreign businesses can also create an account in TenderNed and sign up for tenders or submit bids. Please keep in mind that TenderNed is only available in Dutch.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

You can use TenderNed to participate in tenders. Register your company and yourself for free with TenderNed; if you then see an interesting assignment, you can submit a bid digitally. The application will take you through the various steps. Please keep in mind that TenderNed is only available in Dutch.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 april 2020

Bedrijfsleven en overheid roepen aanbestedende diensten op om hun opdrachten en aanbestedingen zo veel mogelijk door te laten lopen. Daar lijken ze gehoor aan te geven.

Nieuws Aangemaakt op: 3 april 2020

Veel overheden gaven vorige week gehoor aan de oproep om kritisch te kijken naar de termijnen in hun lopende aanbestedingen en deze waar mogelijk te verlengen.

Nieuws Aangemaakt op: 27 maart 2020

Bent u verbonden aan een buitenlandse onderneming, dan logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga hiervoor via tenderned.nl naar Inloggen / Registreren en kies het tabblad Buitenlandse ondernemers. Wilt u uitloggen? Klik dan op Uitloggen bovenaan de pagina.

Handleiding Aangemaakt op: 17 maart 2020

Ook buitenlandse bedrijven kunnen een account maken in TenderNed en zich aanmelden of inschrijven op aanbestedingen. Houd er wel rekening mee dat TenderNed alleen in het Nederlands is.

Handleiding Aangemaakt op: 17 maart 2020

Buitenlandse ondernemingen kunnen ook een account aanmaken voor TenderNed. Voor hen werkt TenderNed nagenoeg hetzelfde als voor Nederlandse ondernemingen. Enige verschil is dat buitenlandse ondernemingen geen eHerkenning kunnen gebruiken. Daardoor gaat registreren, inloggen en nieuwe inloggegevens opvragen anders.

Handleiding Aangemaakt op: 17 maart 2020

PIANOo adviseert aanbestedende diensten hun lopende aanbestedingen te bekijken en te bepalen of de coronacrisis invloed heeft op hun aanbestedingsprocedures.

Nieuws Aangemaakt op: 16 maart 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2017 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2018 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2019 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2020 is verbeterd aan TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 13 maart 2020

Met een interesseprofiel-account kunt u in TenderNed een zoekopdracht bewaren. U kunt vervolgens attenderingen ontvangen als er nieuwe of gewijzigde aanbestedingen zijn gepubliceerd, die voldoen aan uw zoekopdracht. U kunt ook bepaalde aanbestedingen volgen en op de hoogte blijven als er iets gebeurt met die aanbesteding.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 maart 2020

Met een interesseprofiel kunt in TenderNed een zoekopdracht bewaren. U kunt vervolgens attenderingen ontvangen als er nieuwe of gewijzigde aanbestedingen zijn gepubliceerd, die voldoen aan uw zoekopdracht. U kunt ook bepaalde aanbestedingen volgen en op de hoogte blijven als er iets gebeurt met die aanbesteding.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 maart 2020

TenderNed voldoet nog steeds aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dat heeft een externe auditor vastgesteld.

Nieuws Aangemaakt op: 6 maart 2020

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer geeft PIANOo aanbevelingen hoe voorbehouden opdrachten beter vindbaar kunnen worden gemaakt. En hoe ondernemers ze vervolgens beter kunnen vinden.

Nieuws Aangemaakt op: 3 maart 2020

Woensdagavond 11 maart krijgt de pagina Mijn aanbestedingen een ander uiterlijk. Dit is de eerste vernieuwde pagina voor aanbestedende diensten. De komende maanden wordt ook deze kant van TenderNed helemaal vernieuwd, de meeste schermen voor ondernemers zijn al klaar.

Nieuws Aangemaakt op: 27 februari 2020

Omdat we willen dat u TenderNed goed en veilig kunt gebruiken, is de applicatie vanaf midden maart niet meer toegankelijk via Internet Explorer (IE). Internet Explorer is sterk verouderd en wordt door eigenaar Microsoft niet langer ondersteund.

Nieuws Aangemaakt op: 13 februari 2020

Het TenderNed-inlogscherm is veranderd. Vanaf 5 februari gaat u via de homepage naar het juiste tabblad en logt daar in. De manier waarop u inlogt is niet veranderd. Ondernemers doen dat altijd met eHerkenning. Alle anderen gebruiken hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Nieuws Aangemaakt op: 31 januari 2020

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat u niet kunt inloggen door een storing bij eHerkenning.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

TenderNed heeft een eigen systeem waarmee u berichten kunt ontvangen en versturen. Het voordeel hiervan is dat alle berichten rond aanbestedingen onderdeel van uw dossier zijn en blijven.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

U kunt in TenderNed vragen stellen in aanbestedingen die u heeft toegevoegd aan Mijn aanbestedingen. Dit kan nodig zijn als u de eisen of criteria die zijn opgesteld door de aanbestedende dienst niet snapt, of als ze op meerdere manieren uit te leggen zijn. Uw vraag wordt dan beantwoord door de aanbestedende dienst.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Aanbestedende diensten kunnen ondernemers via TenderNed uitnodigen voor een onderhandse procedure. In zo’n geval ontvangt de lokaal beheerder van uw onderneming een uitnodiging in de berichtenbox.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, dan moet u inschrijven. Bij sommige aanbestedingen kan dat direct. U hoeft u dan niets eerst aan te melden. Dit stappenplan beschrijft deze zogenaamde openbare aanbestedingen met slechts één ronde.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, dan moet u inschrijven. Dit stappenplan beschrijft de inschrijffase van niet-openbare aanbestedingen waarbij u zich eerder heeft aangemeld, en bent uitgenodigd om in te schrijven.

Bij openbare aanbestedingen kunt u direct inschrijven. U hoeft zich dan niets eerst aan te melden

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, dan moet u inschrijven. Bij sommige aanbestedingen is er een extra ronde. Dan moet u zich eerst aanmelden. De aanbestedende dienst kiest vervolgens welke ondernemingen uitgenodigd worden om in te schrijven.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Via TenderNed kunt u meedoen aan aanbestedingen. De applicatie helpt u langs de verschillende stappen. Bekijk hier hoe de verschillende procedures voor aanmelden en inschrijven verlopen. Hoe u vragen stelt en berichten stuurt.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Met een Interesseprofiel-account kunt u inloggen in TenderNed, zoeken naar aanbestedingen en uw zoekopdracht bewaren.

Informatiepagina Aangemaakt op: 18 december 2019

Met een interesseprofiel kunt u in TenderNed een zoekopdracht bewaren. U kunt vervolgens attenderingen ontvangen als er nieuwe of gewijzigde aanbestedingen zijn gepubliceerd, die voldoen aan uw zoekopdracht. U kunt ook bepaalde aanbestedingen volgen en op de hoogte blijven als er iets gebeurt met die aanbesteding.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Binnen een onderneming kunnen meerdere gebruikers een TenderNed-account hebben. Iedere gebruiker heeft een bepaalde autorisatierol, die bepaalt wat hij mag en kan doen. Een lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rollen toewijzen en aanpassen. Hij kan ook gebruikers uitnodigen, activeren of juist deactiveren.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

U kunt de gegevens van uw organisatie in TenderNed aanpassen. Bijvoorbeeld als u verhuist, een nieuwe vestiging opent of uw dienstverlening uitbreidt. Alleen een lokaal beheerder van uw organisatie kan dit doen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

In uw persoonlijke gebruikersaccount staan een aantal persoonlijke gegevens. Deze kunt u zelf beheren. Log hiervoor in op TenderNed en ga in het menu naar uw Persoonlijke gegevens. Zorg in ieder geval dat uw mobiele nummer klopt, u heeft dit nodig bij sommige handelingen binnen TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als ondernemer logt u in op TenderNed met het eHerkenningsmiddel van uw bedrijf. Als er problemen zijn met eHerkenning dan kunt u eenmalig inloggen met een code per SMS.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Lees hoe u inlogt met eHerkenning, hoe u uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw organisatie beheert.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Ondernemers loggen in op TenderNed met eHerkenning. Ook het aanmaken van een nieuw account gaat met eHerkenning. Voor TenderNed heeft u minimaal eHerkenning veiligheidsniveau 2 nodig.

eHerkenning is op TenderNed alleen verplicht voor Nederlandse ondernemers. Aanbestedende diensten en buitenlandse ondernemers loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Heeft uw bedrijf al een account in TenderNed, en wilt u namens dat bedrijf kunnen handelen? Dan heeft u een persoonlijk eHerkenningsmiddel nodig van uw bedrijf. Daarmee kunt u inloggen en uw gebruikersaccount aanmaken. Daarna kunt u namens uw bedrijf handelen in TenderNed. Wat u kunt en mag doen is afhankelijk van uw autorisatierol.

Aanbestedende diensten kunnen alleen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. En niet met een eHerkenningsmiddel.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

Als u wilt reageren op aanbestedingen en u wilt u ook kunnen aanmelden en inschrijven, dan moet u uw bedrijf registreren op TenderNed. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Met een eHerkenningsmiddel kunt u inloggen, uw bedrijf wordt dan automatisch geregistreerd. Daarna kunt u uw organisatiegegevens aanvullen en gebruikers uitnodigen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

In TenderNed vindt u opdrachten van de overheid. Met een TenderNed-account kunt u uw onderneming aanmelden en inschrijven op de meeste van deze opdrachten. Voor sommige opdrachten wordt u doorverwezen naar andere aanbestedingssystemen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Rijksoverheid. Alle aanbestedende diensten publiceren hier hun opdrachten voor diensten, leveringen en werken, zowel nationaal als Europees. Als ondernemer kunt u via TenderNed meedoen aan aanbestedingen. U moet daarvoor uw bedrijf registreren op TenderNed.

Dit kan alleen als de aanbestedende dienst ervoor heeft gekozen om de aanbesteding via TenderNed te doen. Sommige aanbestedende diensten kiezen voor andere systemen.

Handleiding Aangemaakt op: 18 december 2019

De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Informatiepagina Aangemaakt op: 19 december 2018

Aanbesteden is een vertrouwelijk proces. Of u nu aanbesteedt of inschrijft, u moet erop kunnen vertrouwen dat u informatie veilig kunt opslaan, verzenden of ontvangen. Informatie moet zichtbaar zijn wanneer dat mag en nodig is, maar onzichtbaar blijven in alle andere gevallen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 28 november 2018

TenderNed bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo). De Wdo, voorheen Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid.

Informatiepagina Aangemaakt op: 7 mei 2018

The table below shows the training agencies which hold a TenderNed license and are able to offer a training in English. They can support your company in using TenderNed, finding relevant tenders and submitting your bid digitally. The training agencies have access to our online testing environment, which they can use for training purposes. The testing environment makes it possible to reenact different scenario’s, making it possible to create customized training programs.

Informatiepagina Aangemaakt op: 31 januari 2018

Meld u aan voor de TenderNed-nieuwsbrief. En ontvang updates over het gebruik van TenderNed. Wat is slim en handig, wat verandert in de applicatie? Daarnaast leggen we lastige begrippen of taken uit, en delen we goede voorbeelden.

Nuttige informatie voor ervaren gebruikers van TenderNed, maar ook als u net een account heeft, of slechts af en toe inlogt.

Informatiepagina Aangemaakt op: 17 januari 2018

Wanneer u gaat meedoen aan een aanbesteding in TenderNed, dan helpt de applicatie u zoveel mogelijk. U kunt alle stappen zetten in TenderNed. Hieronder vindt u een aantal tips die u helpen bij inschrijven en aanmelden via TenderNed. De belangrijkste tip: begin op tijd.

Informatiepagina Aangemaakt op: 17 november 2017

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar, zodat de gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. U kunt de aankondigingen op deze website bekijken. Twee keer per jaar publiceren we een overzicht van alle aankondigingen in het voorgaande half jaar. Deze dataset kunt u gebruiken voor analyses. U kunt actuele aankondigingen ook downloaden in XML-formaat, via een zogenaamde API.

Informatiepagina Aangemaakt op: 28 september 2017

Als u als gebruiker gekoppeld bent aan een onderneming, dan kunt u reageren op aanbestedingen en uw bedrijf aanmelden of inschrijven. Lees hier welke stappen u daarvoor moet zetten.

Handleiding Aangemaakt op: 28 september 2017

Op het aankondigingenplatform op TenderNed.nl staan alle openbare aankondigingen van Nederlandse aanbestedingen. Zowel aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden als nationale opdrachten die aanbestedende diensten openbaar aanbesteden. Aanbestedingen die langer dan 5 jaar geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd.

Handleiding Aangemaakt op: 28 september 2017

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als ondernemer relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed. Meer antwoorden vindt u in de handleidingen. Deze vindt u via het menu.

Informatiepagina Aangemaakt op: 22 september 2017

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als aanbestedende dienst relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed.

Informatiepagina Aangemaakt op: 15 september 2017

Onderstaande bureaus zijn licentiehouder van TenderNed. Zij kunnen uw onderneming ondersteunen bij het gebruik van TenderNed, het zoeken naar relevante aankondigingen en bij het inschrijven op een digitale aanbesteding. De bureaus hebben toegang tot de online cursusomgeving van TenderNed, waarmee zij trainingen verzorgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld verschillende scenario's ‘naspelen’ ten behoeve van een op-maat-adviestraject.

Informatiepagina Aangemaakt op: 14 september 2017

Onderstaande bureaus zijn licentiehouder van TenderNed en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van aanbestedende diensten. Zij kunnen uw organisatie ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van TenderNed. Bijvoorbeeld bij het publiceren van een aankondiging, het uitvoeren van een digitale aanbesteding en bij de inrichting van uw organisatie op TenderNed. De bureaus hebben toegang tot de online cursusomgeving van TenderNed waarmee zij trainingen verzorgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld verschillende scenario's ‘naspelen’ ten behoeve van een op-maat-adviestraject.

Handleiding Aangemaakt op: 14 september 2017

Als u als gebruiker bent gekoppeld aan een aanbestedende dienst, dan kunt u in TenderNed een aanbesteding aanmaken, een eventuele aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

Handleiding Aangemaakt op: 22 augustus 2017

TenderNed voert om de week verbeteringen door. Dit onderhoud is altijd op een woensdagmiddag tussen 18:00 en 19:00 uur. Tijdens het onderhoud is TenderNed kort niet te gebruiken. Houd hier rekening mee in uw planning.

Alle onderhoudsmomenten melden we kort vooraf via onze homepage, de startpagina van ingelogde gebruikers en Twitter.

Bekijk hieronder de geplande onderhoudsmomenten. Bij uitzondering is er onderhoud buiten de geplande tijden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een storing of andere calamiteit.

Informatiepagina Aangemaakt op: 16 augustus 2017

24-5-2018: De gebruiksvoorwaarden van TenderNed zijn herzien. Hierin is met het oog op de AVG explicieter aangegeven hoe TenderNed omgaat met persoonsgegevens. Lees deze voorwaarden goed door voordat u (de website van) TenderNed gaat gebruiken.

Informatiepagina Aangemaakt op: 15 augustus 2017

TenderNed bestaat uit een openbare website www.tenderned.nl en een elektronisch systeem voor aanbesteden. Op het gebruik van het elektronisch systeem zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing, waarin ook voorwaarden zijn vastgelegd voor het gebruik van persoonsgegevens. Gebruikers van het systeem accepteren de gebruiksvoorwaarden bij hun registratie.

Informatiepagina Aangemaakt op: 15 augustus 2017

TenderNed is the Dutch government’s online tendering system. All Dutch authorities are obliged to publish their national and European tenders on Tenderned’s announcement platform, so businesses can access all public publications from a single webpage.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 augustus 2017

Aanbestedende diensten moeten hun aankondigingen publiceren op TenderNed. Als u TenderNed als aanbestedingssysteem gebruikt, dan publiceert u uw aankondigingen direct en automatisch op TenderNed. Werkt u met een ander systeem, dan verloopt de publicatie via een koppeling.

Handleiding Aangemaakt op: 10 augustus 2017

U wilt dat het aanbestedingsproces zo soepel mogelijk verloopt. Met onderstaande tips maakt u inschrijven eenvoudiger voor ondernemingen. Sommige van deze tips verschenen eerder in onze nieuwsbrief.

Informatiepagina Aangemaakt op: 10 augustus 2017

TenderNed wordt continu verbeterd. Dit doen we samen met de mensen die de applicatie daadwerkelijk gebruiken: de inkopers van aanbestedende diensten, en ondernemers.

Informatiepagina Aangemaakt op: 9 augustus 2017

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Informatiepagina Aangemaakt op: 27 juli 2017

De TenderNed Servicedesk beantwoordt technische vragen over de TenderNed applicatie, en vragen over uw TenderNed-account. Veel antwoorden vindt u waarschijnlijk al in onze handleidingen.

Vragen over een aanbesteding

Heeft u inhoudelijke vragen over een aanbesteding? Neem dan contact op met de aanbestedende dienst van die aanbesteding.

Informatie over aanbesteden

Informatie over aanbestedingsprocedures, het inkoopproces en regelgeving vindt u op PIANOo.nl.

Informatiepagina Aangemaakt op: 27 juli 2017

Bekijk informatie en uitgebreide handleidingen over het gebruik van TenderNed. Deze instructies, tips en veelgestelde vragen zijn opgedeeld naar doelgroep. Kies hieronder wat voor u geldt.

Informatiepagina Aangemaakt op: 27 juli 2017

Via TenderNed kunt u meedoen aan aanbestedingen. U registreert uw bedrijf en uzelf bij TenderNed. Komt u vervolgens een interessante opdracht tegen, dan schrijft u digitaal in. De applicatie helpt u langs de verschillende stappen.

Handleiding Aangemaakt op: 27 juli 2017

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Als aanbestedende dienst kunt u hier uw aankondigingen publicerenZo vinden ondernemers op één plek alle aangekondigde opdrachten.

Handleiding Aangemaakt op: 27 juli 2017
Informatiepagina Aangemaakt op: 14 juli 2017
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl