Organisatie

TenderNed is onderdeel van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. PIANOo valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Gebruikersgroep

Samen met de gebruikers van TenderNed werkt PIANOo aan de verbetering van het systeem. Hiervoor hebben we een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit inkopers, ondernemers en inkoop- en aanbestedingsadviseurs. De leden van de gebruikersgroep adviseren over de functionaliteiten en beoordelen TenderNed in de praktijk. Zij doen dit onder andere door het uitvoeren van testen.

Tsenders (importkoppeling)

Het aankondigingenplatform van TenderNed is volledig openbaar en toegankelijk voor andere systemen die door een aanbestedende dienst zijn geautoriseerd. De aanbestedende dienst kan zo via andere systemen aankondigingen op TenderNed publiceren. De systemen die zijn gekoppeld aan TenderNed noemen we Tsenders. Tot nu toe zijn dat de volgende Tsenders:

 

Naar boven