Wat wijzigt er precies?

Tot nu waren aankondigingen vrijwel direct zichtbaar op TenderNed, zodra een aanbestedende dienst deze (via TenderNed) verstuurde naar TED.

Met ingang van 12 mei 2021 duurt het maximaal 48 uur na verzending, voordat de aankondiging verschijnt op TenderNed.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen, die rechtstreeks op TenderNed of via een commercieel platform (Tsender) worden gepubliceerd:

  • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van de gegunde opdracht
  • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
  • Wijziging van de opdracht
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl