Top 10 best bekeken aanbestedingen april 2022

Top 10 best bekeken aanbestedingen april 2022

Positie Naam aanbesteding Aanbestedende dienst Aantal keer bekeken deze maand
1 Tender kavel 19 A, B en C Buiksloterham Gemeente Amsterdam, G & O 1691
2 Toegang controlesysteem verzamelcontainers Cyclus N.V. 1533
3 Begeleidingstrajecten verduurzaming sportaccommodaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1522
4 Scenariostudie kernenergie in de energiemix Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 1506
5 Dark Fiber Data netwerkverbindingen Gemeente Heerlen 1495
6 WRM Bloemendal-fase 1 Gemeente Barneveld 1493
7 Actualiseren zwemwaterprofielen 2022 t/m 2025 Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 1490
8 Tuinmachines, Tuingereedschappen en Onderhoud klein materiaal Ergon 1490
9 IT dienstverlening Stichting Meerkring Amersfoort 1485
10 Energieconcept Future Grid Crailo GEM Crailo B.V. 1418
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl