Moet ik de termijnen aanpassen naar aanleiding van de wijziging?

Hier bent u niet toe verplicht. Vanuit PIANOo wordt dit wel gestimuleerd, om inschrijvers zo voldoende tijd te gunnen om hun offerte in te dienen. Dit zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op het aantal goede inschrijvingen op uw aanbesteding.

De termijnberekening van de richtlijnen gaat uit van het moment van verzending van de aankondiging. Hier verandert niets in. 

  • U kunt  voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aanhouden. Dan wijzigt er aan de inschrijftermijn voor ondernemers niets ten opzichte van de termijn voor de wijziging.
  • U kunt voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn ook de verzenddatum van de publicatie aanhouden. In dit geval hebben ondernemers 48 uur minder de tijd om in te schrijven ten opzichte van vóór de wijziging.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl