Als een aanbesteding de status ‘Wachten op TED’ heeft, kunnen er dan nog wel documenten gepubliceerd worden?

Documenten kunnen wel bijgewerkt/toegevoegd worden in het dashboard van de aanbestedende dienst. De taak Documenten publiceren of actualiseren wordt echter pas zichtbaar als de aankondiging op TenderNed gepubliceerd is.

Dit betekent dat ondernemers de (gewijzigde/toegevoegde) documenten nog niet kunnen zien, totdat de taak is uitgevoerd. 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl