TenderNed gaat ‘oude’ aanbestedingen verwijderen

TenderNed gaat vanaf november 2018 het aankondigingenplatform opschonen door aanbestedingen van 5 jaar en ouder te verwijderen. TenderNed volgt hierbij het beleid van Tenders Electronic Daily. De aanbestedingen die worden verwijderd worden eerst voor archivering aangeboden bij lokaal beheerder van de aanbestedende dienst. Dat gebeurt vanaf 3 mei 2018.

Wanneer wordt een aanbesteding verwijderd?

Met de publicatie ‘Gladheidsbestrijding RWS Noord-Brabant’ op 3 december 2010 startte TenderNed met het aankondigingenplatform. Nu bijna acht jaar later zijn veel aanbestedingen uit de eerste jaren afgerond en starten we met opschonen. Een aanbesteding moet aan de volgende voorwaarden voldoen voordat deze van TenderNed wordt verwijderd en als ZIP-bestand voor archivering wordt aangeboden:

  • De aanbesteding is aangemaakt in TenderNed en niet in één van de andere aanbestedingssystemen.
  • De aanbesteding moet gegund óf vroegtijdig beëindigd zijn.
  • De gunning of beëindiging moet 5 jaar of langer geleden zijn gepubliceerd.
  • Als de looptijd van de aanbesteding is ingevuld, moet deze verstreken zijn.

Tijdig bericht en exportbestand 

Voordat een aanbesteding definitief wordt verwijderd krijgt de aanbestedende dienst ruim de tijd om het dossier te downloaden. De lokaal beheerder ontvangt een bericht via TenderNed met daarin een link om het aanbestedingsdossier te downloaden als ZIP-bestand. Het bestand is dan beschikbaar via Instellingen onder Geëxporteerde aanbestedingen. Het bestand blijft 6 maanden beschikbaar voor de lokaal beheerder om te downloaden. Een maand voordat het downloadbestand verloopt ontvangt de lokaal beheerder een herinneringsmail.

Geëxporteerde aanbestedingen downloaden

Nadat de uiterlijke datum tot het downloaden van het bestand is verstreken worden alle gerelateerde aankondigingen en documenten van de desbetreffende aanbesteding van het aankondigingenplatform verwijderd. Ook de bijbehorende dossiers en dashboards zijn niet meer toegankelijk voor de desbetreffende aanbestedende dienst én betrokken ondernemingen.

 

Naar boven