TenderNed en de AVG

Het zal u niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacybeleid van TenderNed verandert hiermee niet. Wel zijn de gebruiksvoorwaarden en gedeelde verwerkersverantwoordelijkheid van aanbestedende dienst en PIANOo (als beheerder) op dit vlak verduidelijkt.

Verwerkersverantwoordelijkheid

TenderNed is een verwerker van persoonsgegevens, dit blijkt onder andere uit artikel 4.14a van de Aanbestedingswet 2012. Op grond van de AVG is TenderNed ook verwerker voor documenten die een aanbestedende dienst uploadt in TenderNed. TenderNed is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze documenten, dat is de aanbestedende dienst. In de gebruiksvoorwaarden van TenderNed worden de verantwoordelijkheden die daarbij horen verduidelijkt.  De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (van gebruikers) in TenderNed. Conform de AVG is de verwerking van deze gegevens opgenomen in het verwerkingsregister van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TenderNed voldoet aan de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging.

De aanbestedende dienst die gebruik maakt van TenderNed en documenten upload, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en eventuele persoonsgegevens in deze documenten.

Gewijzigde voorwaarden

In de gebruiksvoorwaarden van TenderNed is deze verdeling van verantwoordelijkheden nu nog verder verduidelijkt en aangevuld met de definities uit de AVG. Bij het inloggen op TenderNed wordt iedere gebruiker eenmalig met een melding geattendeerd op de gewijzigde voorwaarden. Wij adviseren u deze zorgvuldig te lezen en eventueel te downloaden. Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, dan verschijnt de melding niet meer bij het inloggen.

Meer informatie

Gebruiksvoorwaarden TenderNed
AVG - Nieuwe Europese privacyregelgeving (autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Naar boven