Schermen Aanbestedingsberichten gemoderniseerd

In de release van 21 augustus 2019 zijn meerdere schermen live gegaan met een nieuw ontwerp. Ook is er een correctie op de eisen die mogelijk zijn bij Werken, en hebben we het sluitingstijdstip bij een marktconsultatie duidelijker gemaakt.

Aangepaste schermen Eisen

Vorige release is het overzichtsscherm met de eisen gemoderniseerd. Deze release hebben de detailschermen bij de eisen een nieuwe vormgeving gekregen. Door te klikken op 'Bekijken' krijgt u de details van een eis te zien, via 'Beantwoorden' kunt u de eis beantwoorden.

Scherm Eisen bekijken-beantwoorden
Scherm Eis bekijken

Gemoderniseerde schermen Aanbestedingsberichten

Ondernemers kunnen tijdens een aanbestedingsprocedure berichten versturen naar de aanbestedende dienst. De berichtenmodule is volledig opnieuw ontworpen. U verstuurt een bericht door in het dashboard van een aanbesteding te klikken op de link onder Laatste berichten. Daar kunt u ook naar het overzicht met alle ontvangen en verzonden berichten.

Scherm berichtenmodule laatste berichten
Scherm inbox

Twee nieuwe eisen mogelijk bij Werken onder Vakbekwaamheid

Het is nu mogelijk om onder het juridische kader ARW 2016 (Aanbestedingsreglement Werken 2016) onder het type opdracht Werken twee eisen op te voeren die vallen onder de categorie Vakbekwaamheid. Het betreft de volgende twee eisen:

  • Leveringen/Diensten afgelopen 3 jaar
  • Waarborgen kwaliteit

Wijziging sluitingstijdstip marktconsultatie

Met de release van 10 juli 019 hebben we voor ondernemers onder 'Mijn aanbestedingen' de sluitingsdatum en tijdstip van een marktconsultatie opgenomen. Dit leverde onduidelijkheid op omdat er standaard 00:00 stond. Dit komt doordat de aanbestedende dienst geen tijdstip kan invullen. Voor de duidelijkheid is het sluitingstijdstip nu gewijzigd naar 23:59.

Naar boven