MVI-zelfevaluatie tool helpt overheden beter maatschappelijk verantwoord inkopen

Steeds meer overheden kopen maatschappelijk verantwoord in. Om te weten of ze hun ambities op dit gebied halen, kunnen ze hun prestaties inzien, evalueren en monitoren met behulp van de MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET).

Deze gratis tool is door PIANOo ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meesten gebruikers zijn gemeenten, maar ook binnen de Rijksoverheid wordt de tool momenteel uitgerold. De eerste reacties en resultaten zijn positief, het aantal gebruikers groeit.

MVI-ZET maakt monitoring mogelijk

De MVI-zelfevaluatie tool (MVI-ZET) maakt goede monitoring mogelijk. Dat is één van de drie speerpunten van het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. Lees meer over de voortgang van dit plan op tweedekamer.nl.

Zo werkt de MVI-zelfevaluatie tool

De tool haalt data over openbare en onderhandse aanbestedingen rechtstreeks uit TenderNed. Dat maakt de evaluatie eenvoudiger en bespaart tijd. Een aanbestedende dienst vult deze gegevens aan met eigen informatie over MVI. Vervolgens geeft de tool direct inzicht in de MVI-prestaties. Hiermee kunnen aanbestedende diensten hun vorderingen volgen en eventueel hun beleid aanpassen. Daarnaast geeft de MVI-zelfevaluatie tool inzicht in de prestaties op landelijk niveau.

Lees meer over de MVI-zelfevaluatie tool en vraag een account aan

Doorontwikkeling van de tool

Aan MVI-ZET is een module toegevoegd die naast de inzet op MVI ook kijkt naar de realisatie in contracten. Momenteel loopt een experiment om nog een module toe te voegen, waarmee organisaties het CO2-effect van hun inkoop kunnen inschatten.

Resultaten, MVI in aanbestedingen

Onderstaande grafiek laat de inzet op MVI zien, gebaseerd op ruim 2.000 aanbestedingen bij 89 organisaties. In 61% van alle ingevoerde aanbeste­dingen wordt MVI meegenomen. Daarbij wordt vooral ingezet op de onderdelen: Social return (41%), MKB-vriendelijk inkopen (29%) en milieu­vriendelijk inkopen (27%). Maar ook nieuwere thema’s worden gebruikt, zoals ISV (16%) en circulair inkopen (11%).

Totale inzet op MVI bij 89 organisaties

In de meeste gevallen kiezen inkopende organisaties voor één of twee MVI-thema's per inkoop. Daarmee lijken ze focus aan te brengen, en te kiezen voor productgroepen en thema’s waarmee ze hun beleid het best denken te realiseren.

Lees meer over de MVI Zelfevaluatietool

Naar boven