Kies de juiste CPV-codes bij uw opdracht

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft u aan waar uw opdracht over gaat. In de praktijk zien we dat dit wel eens mis gaat, de hoofd CPV-code past dan niet bij het type opdracht. Door TED (Tenders Electronic Daily) wordt er vanaf 15 januari 2020 streng gecontroleerd of u de juiste CPV-codes gebruikt, die passen bij het type opdracht (levering, dienst of werk).

Check extra goed of u de juiste codes kiest

Bij een onjuiste combinatie wordt de publicatie niet op TED gepubliceerd. Daarom ondersteunt TenderNed aanbestedende diensten voortaan bij het selecteren van een juiste combinatie. Bij nieuwe aanbestedingen krijgt u een foutmelding als u een onjuiste combinatie probeert op te slaan.

Dit geldt ook voor al gepubliceerde dossiers

Heeft u al een vooraankondiging gepubliceerd of bevindt uw aanbesteding zich nog in de aanmeldfase? Controleer dan of de hoofd CPV-code overeenkomt met het correcte type opdracht en pas die aan als het nodig is.

Handig is dat u aan de codes kunt zien over welk type hoofdopdracht ze gaan: 

  • Leveringen hebben een CPV-code die begint van 0 t/m 44 of 48
  • Diensten hebben een CPV-code die begint met 50 t/m 98
  • Werken beginnen met 45

De codes 46, 47 en 49 bestaan niet.

Lukt het niet om de codes te wijzigen?

Voor de dossiers waarvan u zelf de codes niet kunt wijzigen, zorgt TenderNed voor een correctieflow. Daarmee kunt u bij een nieuwe publicatie, eerder onjuist ingevoerde combinaties corrigeren. Dit heeft dan wel als resultaat dat er bij verschillende aankondigingen in hetzelfde dossier, twee verschillende combinaties van CPV-code en type opdracht opgegeven staan.

Cijfers

Op dit moment staan er in TenderNed bijna 3000 aanbestedingsdossiers waarvan de CPV-code niet past bij het type opdracht. Dit kunnen aanbestedingen in voorbereiding zijn, maar ook al aangekondigde opdrachten. Ongeveer de helft betreft aanbestedingen die sinds 2018 niet meer zijn gewijzigd.

Meer informatie

Dossier CPV-codes (pianoo.nl)

Naar boven