Eind 2023 nieuwe formulieren voor elektronisch aanbesteden

Op 30 september  2019 heeft de Europese Commissie nieuwe regels aangenomen over het gebruik van zogenaamde e-formulieren voor de bekendmaking van (Europese) aanbestedingen.

Op dit moment worden daarvoor 25 formulieren gebruikt, bijvoorbeeld voor het aankondigen van een opdracht en het aankondigen van een gegunde opdracht. Ook TenderNed maakt (verplicht) gebruik van deze formulieren.

De huidige formulieren worden vervangen door 6 nieuwe formulieren. Deze zullen van toepassing zijn op de fases van vooraankondiging, aankondiging van een opdracht, vooraankondiging van onderhandse gunningen, gunningen, aanpassing van een opdracht, en rectificatie van een aankondiging.

Het is nu nog niet bekend hoe de formulieren eruit gaan zien. De uiterste implementatiedatum is 25 oktober 2023. Voor die tijd gaan we daar in meer detail over communiceren.

Volgens eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska wordt het door deze aanpassing voor bedrijven aantrekkelijker om deel te nemen aan aanbestedingstrajecten; en krijgen groene, innovatieve en sociaal gerichte ondernemers meer mogelijkheden om publieke contracten te verwerven.

Update

Dit nieuwsbericht is aangepast op 7 april 2021. Eerder stond hier vermeld dat de formulieren eind 2022 zouden worden geïmplementeerd.

Naar boven