Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. In de dataset staan nu ook gegevens van de contactpersoon vanuit de aanbestedende dienst opgenomen. Deze zijn te vinden onder de kolommen AS, AT en AU. De data over het 3e en 4e kwartaal 2019 zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2019'.

Mogelijkheden datasets

De dataset 2019 bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen die in 2019 zijn gepubliceerd op TenderNed. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht , aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beƫindigingen en wijzigingen in de opdracht) en rectificaties. Met de datasets kunnen analyses worden gemaakt van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

XML-formaat

TenderNed biedt ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Meer informatie: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl

Dataset 2019

Overzicht datasets aanbestedingen

Naar boven