Dashboard en Vraag en antwoord vernieuwd

In de release van 18 september 2019 heeft het dashboard bij een aanbesteding een nieuw ontwerp gekregen. Daarnaast is het scherm beantwoorden van de gunningscriteria geüpdatet. Ook hebben we Vraag en antwoord gebruiksvriendelijker gemaakt door een nieuw design en nieuwe functionaliteiten. Deze verbeteringen gelden alleen voor de ondernemerskant van de applicatie.

Dashboard aangepast

Het dashboard van een aanbesteding heeft een compleet nieuw uiterlijk. Bij deze release geldt dit voor de volgende procedures: openbare procedure , onderhandse procedure en onderhandeling zonder bekendmaking. Later volgen de andere procedures.

In het nieuwe design staan de stappen die een onderneming moet zetten in een aanbesteding  meer centraal. Door kleurgebruik vallen de inschrijfstatus, sluitingsdatum en het stellen van vragen meer op.

Scherm dashboard Mijn inschrijving (1)

Op het dashboard

  • Op het tabblad Inschrijving staat onder Mijn inschrijving (1) alles wat u moet doen, voordat u de aanbesteding kunt versturen.
  • Rechts op het dashboard kunt u de berichten vinden die bij deze aanbesteding horen (2). Het aantal ongelezen berichten staat tussen haakjes.
  • Onder het kopje Intern (3) kunt u uw aanbestedingsteam beheren, de aanbesteding naar afgerond verplaatsen en rapportages uitdraaien.
Scherm Mijn inschrijving voor en na

Als u alle taken heeft gedaan zijn deze groen en wordt Inschrijving versturen actief. U kunt dan uw inschrijving versturen.

Scherm dashboard Mijn inschrijving (2)

Als u heeft ingeschreven wordt dit duidelijk in het dashboard getoond. U kunt Mijn inschrijving uitklappen, dan ziet u de opbouw van de aanbesteding en via Bekijken kunt u zien wat u heeft verstuurd naar de aanbestedende dienst.

Dossierlocatie en notities vervallen

Bij het moderniseren van het dashboard is de optie om een dossierlocatie of notitie in te voeren vervallen. Hierdoor worden zowel de werking als het design eenvoudiger. De gebruikers op wie dit betrekking heeft zijn door ons geïnformeerd.

Vraag en antwoord vernieuwd

Vraag en antwoord heeft voortaan drie tabbladen: Mijn vragen, Concepten en Alle vragen.

  • Op Mijn vragen vindt u de vragen die door uw onderneming zijn verstuurd naar de aanbestedende dienst.
  • Op Concepten staan de vragen die nog niet verstuurd zijn. Deze vragen kunt u via dit tabblad bewerken, versturen of verwijderen.
  • Op Alle vragen staan alle ingediende vragen bij deze aanbesteding. Ook van andere ondernemers.
Scherm Mijn vragen

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen bij Vraag en antwoord. Hieronder een overzicht van de belangrijkste.

Ingediende vraag direct zichtbaar

Een vraag wordt direct zichtbaar onder Alle vragen nadat deze is verstuurd. Eerder werden deze pas zichtbaar nadat de aanbestedende dienst de vraag beantwoord en vrijgegeven had. U kunt zo controleren of een vraag al gesteld is door een andere partij. Een vraag die onder Concept staat is niet zichtbaar onder Alle vragen.

Labels veranderd

Bij het stellen van een vraag zijn de labels veranderd waarmee u kunt aangegeven over welk onderdeel van de aanbesteding uw vraag gaat. U kunt nu kiezen uit: Contract, Inhoud, Juridisch, Proces en Uitvoering. Deze wijziging is ook van toepassing bij de aanbestedende dienst.

Motivatie verplicht bij individuele vraag

Als u aangeeft dat u een vraag individueel beantwoord wilt hebben, dan moet u voortaan verplicht een motivatie geven.

Aangepast scherm Gunningscriteria beantwoorden

Ook de schermen met de gunningscriteria zijn vernieuwd. Klik op een gunningscriterium, vervolgens kunt u via Bekijken de details zien, via Beantwoorden kunt u de eis beantwoorden.

Naar boven