Nieuwsarchief

Nog steeds meer aanpassingen

Ook in de derde week na de verscherpte coronamaatregelen werden meer lopende aanbestedingen aangepast dan voor de crisis. Verder is het beeld normaal.

16 april 2020

TenderNed weer ISO 27001-gecertificeerd

TenderNed voldoet nog steeds aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dat heeft een externe auditor vastgesteld.

6 maart 2020

Eerste vernieuwde scherm voor aanbestedende diensten live

Woensdagavond 11 maart krijgt de pagina Mijn aanbestedingen een ander uiterlijk. Dit is de eerste vernieuwde pagina voor aanbestedende diensten. De komende maanden wordt ook deze kant van TenderNed helemaal vernieuwd, de meeste schermen voor ondernemers zijn al klaar.

27 februari 2020

TenderNed niet meer te gebruiken in Internet Explorer

Omdat we willen dat u TenderNed goed en veilig kunt gebruiken, is de applicatie vanaf midden maart niet meer toegankelijk via Internet Explorer (IE). Internet Explorer is sterk verouderd en wordt door eigenaar Microsoft niet langer ondersteund.

13 februari 2020

Inlogschermen zijn veranderd

Het TenderNed-inlogscherm is veranderd. Vanaf 5 februari gaat u via de homepage naar het juiste tabblad en logt daar in. De manier waarop u inlogt is niet veranderd. Ondernemers doen dat altijd met eHerkenning. Alle anderen gebruiken hun gebruikersnaam en wachtwoord.

31 januari 2020

Ernstig veiligheidslek in Internet Explorer

Microsoft heeft toegegeven dat er een ernstig beveiligingslek zit in hun browser Internet Explorer 11 (IE11). Dat melden verschillende media. Het bedrijf zegt pas volgende maand met een oplossing te komen.

24 januari 2020

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. In de dataset staan nu ook gegevens van de contactpersoon vanuit de aanbestedende dienst opgenomen. Deze zijn te vinden onder de kolommen AS, AT en AU. De data over het 3e en 4e kwartaal 2019 zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2019'.

23 januari 2020

Pilot Live Chat beëindigd

Vanaf 17 oktober t/m 31 december 2019 kon u uw vragen aan TenderNed ook stellen via een live chatfunctie. Het ging hier om een pilot, deze is nu beëindigd.

9 januari 2020

Nieuw design voor bekijken aanmelding of inschrijving

Na de laatste release van 2019 hebben nu ook de schermen voor het bekijken van een aanmelding of inschrijving een nieuw design. In het komende jaar ligt de focus op de renovatie van het dashboard voor aanbestedende diensten.

12 december 2019

Geen attenderingsmail verstuurd op 4 december

Door een ernstige netwerkstoring bij onze IT-dienstverlener was TenderNed van dinsdag 3 december 11.55 uur tot en met 4 december 10.12 uur niet beschikbaar. In die periode konden er geen nieuwe aankondigingen gepubliceerd worden op TenderNed en TED (via TenderNed). Ook kan het zijn dat u op 4 december geen attenderingsmail heeft ontvangen, terwijl er (voor de storing) wel nieuwe aankondigingen zijn gepubliceerd die voldoen aan uw interesseprofiel.

4 december 2019

Hof van Justitie: financiering TenderNed is geen staatssteun

De overheidsfinanciering van TenderNed is geen staatssteun. Zo oordeelde ook het Europees Hof op 7 november 2019 in de zaak van 5 Nederlandse aanbieders van aanbestedingsplatforms tegen de Nederlandse staat. De klagers zien het aanbieden van TenderNed als een economische activiteit en beschouwen de financiering ervan als staatssteun. Die stelling is nu ook door de hoogste Europese rechter weerlegd. Ook stelde het Hof vast dat de inschrijvingsmodule van TenderNed niet gescheiden kan worden van de aankondigingsmodule.

29 november 2019

Bedrijfsdossier en Relaties zijn vervallen in TenderNed

Vanaf woensdag 27 november 2019 hebben ondernemers niet meer de beschikking over het bedrijfsdossier. Een aanvullende functionaliteit hierop, het aangaan van relaties met andere ondernemers binnen Tenderned, is ook verwijderd. Dit betekent dat ondernemers vanaf deze datum geen toegang meer hebben tot het eigen bedrijfsdossier of het bedrijfsdossier en/of de rapportages van andere onderneming(en) waar een relatie mee aangegaan is.

28 november 2019

‘Mijn aanbestedingen’ is het nieuwe startscherm

Voortaan komen ondernemers direct na inloggen op Mijn aanbestedingen, het oude startscherm is verwijderd. Daarnaast zijn er twee schermen gemoderniseerd: het dashboard bij een marktconsulatie en het scherm Vestigingsgegevens. En het is niet meer mogelijk om de rapportage van een aanbesteding uit te draaien.

13 november 2019

Aanmeldscherm voor aanbesteding vernieuwd

Ondernemers hadden al een gemoderniseerd inschrijfscherm, maar nu is ook het aanmeldscherm vernieuwd. Verder is het voor ondernemers ook weer mogelijk om '0' als bedrag op te voeren.

31 oktober 2019

Kies de juiste CPV-codes bij uw opdracht

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft u aan waar uw opdracht over gaat. In de praktijk zien we dat dit wel eens mis gaat, de hoofd CPV-code past dan niet bij het type opdracht. Door TED (Tenders Electronic Daily) wordt er vanaf 15 januari 2020 streng gecontroleerd of u de juiste CPV-codes gebruikt, die passen bij het type opdracht (levering, dienst of werk).

21 oktober 2019

Pilot Live Chat TenderNed Servicedesk

Vanaf donderdag 17 oktober 2019 kunt u uw vragen aan TenderNed ook stellen via een live chatfunctie. Het gaat om een pilot tot eind dit jaar.

17 oktober 2019

Downloaden ‘alle vragen’ toegevoegd

Met de release van 16 oktober 2019 is het downloaden van ‘Alle vragen’ voor ondernemers toegevoegd. Ondernemers kunnen nu in een aanbesteding bij ‘vraag en antwoord’ alle vragen in één keer downloaden. Voorlopig alleen nog als CSV-bestand. In een latere release gaan we ook de mogelijkheid toevoegen om de vragen als PDF te downloaden.

17 oktober 2019

Drie schermen vernieuwd

Met de release van 2 oktober 2019 zijn er meerdere schermen gemoderniseerd en is er gestart met het tekstueel aanpassen van de bijbehorende berichten en meldingen.

3 oktober 2019

Dashboard en Vraag en antwoord vernieuwd

In de release van 18 september 2019 heeft het dashboard bij een aanbesteding een nieuw ontwerp gekregen. Daarnaast is het scherm beantwoorden van de gunningscriteria geüpdatet. Ook hebben we Vraag en antwoord gebruiksvriendelijker gemaakt door een nieuw design en nieuwe functionaliteiten. Deze verbeteringen gelden alleen voor de ondernemerskant van de applicatie.

18 september 2019

Schermen Aanbestedingsberichten gemoderniseerd

In de release van 21 augustus 2019 zijn meerdere schermen live gegaan met een nieuw ontwerp. Ook is er een correctie op de eisen die mogelijk zijn bij Werken, en hebben we het sluitingstijdstip bij een marktconsultatie duidelijker gemaakt.

22 augustus 2019

Scherm overzicht Eisen aangepast voor ondernemers

Het scherm met een overzicht van de eisen bij een aanmelding en inschrijving zijn gemoderniseerd. Via dit scherm kunnen ondernemers elke eis afzonderlijk bekijken en beantwoorden.

7 augustus 2019

MVI-zelfevaluatie tool helpt overheden beter maatschappelijk verantwoord inkopen

Steeds meer overheden kopen maatschappelijk verantwoord in. Om te weten of ze hun ambities op dit gebied halen, kunnen ze hun prestaties inzien, evalueren en monitoren met behulp van de MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET).

Deze gratis tool is door PIANOo ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meesten gebruikers zijn gemeenten, maar ook binnen de Rijksoverheid wordt de tool momenteel uitgerold. De eerste reacties en resultaten zijn positief, het aantal gebruikers groeit.

23 juli 2019

Aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform. In de eerste twee kwartalen van 2019 zijn 9096 aankondigen gepubliceerd, waaronder 59 gegunde opdrachten van onderhandse procedures.

16 juli 2019

Nieuw ontwerp pagina ‘Mijn aanbestedingen’

Vanaf 17 april 2019 hebben ondernemers toegang tot twee nieuw vormgegeven pagina’s, namelijk ‘Gegevens aanbestedende dienst’ en ‘Mijn aanbestedingen’. Vooral ‘Mijn aanbestedingen’ heeft een grote impact op de gebruikers omdat deze bijna bij elk bezoek geraadpleegd wordt. Naast een nieuw design zijn er ook enkele aanpassingen doorgevoerd om het gebruikersgemak te vergroten.

18 april 2019

Verwachte einddatum marktconsultatie beter zichtbaar

Voortaan wordt de verwachte einddatum van een Marktconsultatie getoond op het aankondigingenplatform. Als de aanbestedende dienst geen datum invult, dan staat bij de sluitingsdatum ‘onbekend’. Deze aanpassing hebben we gedaan op verzoek van gebruikers.

4 april 2019

Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk nu online

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Doe mee met het onderzoek en vul de enquête in.

14 maart 2019

Nieuwe schermen en opheffen rol Administratie

Na de release van 6 maart 2019 hebben ondernemers twee schermen met een nieuw ontwerp. Verder hebben we de gebruikersrol 'Administratie' verwijderd en is de handleiding alleen in PDF te raadplegen.

7 maart 2019

Reactie op rapport onderzoek TenderNed

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als eigenaar en financier van TenderNed, door ATOS Consulting een verkennend onderzoek uit laten voeren naar medefinanciering door decentrale overheden van TenderNed en het aan de markt overlaten van (delen van de) TenderNed-functionaliteit.

7 maart 2019

Gebruik Internet Explorer niet meer voor TenderNed

Gebruikt u Internet Explorer? Stap dan over op een andere browser voor het gebruik van TenderNed. Internet Explorer is sterk verouderd. We kunnen niet garanderen dat TenderNed goed werkt in deze browser.

27 februari 2019
Naar boven