Aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform. In de eerste twee kwartalen van 2019 zijn 9096 aankondigen gepubliceerd, waaronder 59 gegunde opdrachten van onderhandse procedures.

Meer details van alle aankondigingen vindt u in de meest recente dataset. Hiermee kunt u analyses maken. Bijvoorbeeld van het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen een opdracht is gegund.

Bekijk de meest recente dataset en een archief van oudere sets.

Alle soorten aankondigingen

In het overzicht zitten alle aankondigen. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht , rectificaties, en aankondigingen van een gegunde opdracht - inclusief vroegtijdige beƫindigingen en wijzigingen in de opdracht.

Naar boven