Modernisering TenderNed applicatie

In 2018 is de applicatie van TenderNed ‘onder de motorkap’ gerenoveerd. Met gebruik van de modernste technologie is TenderNed opgeknipt in kleinere modulaire eenheden. Daardoor is de applicatie sneller en stabieler geworden en kunnen we sneller wijzigingen doorvoeren. In 2019 verandert ook het uiterlijk van de applicatie (achter de inlog). Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp van de applicatie is het vereenvoudigen van het aanbestedings- en inschrijfproces.

Vereenvoudigen aanbestedings- en inschrijfproces

Alleen het uiterlijk van de applicatie wijzigt, de inhoud en werking blijven gelijk. Het nieuwe ontwerp is intuïtiever en speelt in op signalen van gebruikers. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Responsive design: gebruiksvriendelijk op zowel desktop als tablet
  • Overzichtelijke en minder informatie per scherm
  • Meer nadruk op nog uit te voeren taken
  • Inklapbaar menu, rechtsboven in beeld

Impressie nieuwe taakoverzicht Inschrijving
Impressie nieuwe taakoverzicht Inschrijving

Gefaseerde invoering nieuwe schermen

Vanaf december 2018 wijzigen voor ondernemers stapsgewijs de schermen voor het invullen en indienen van een aanbesteding. Vanaf het najaar 2019 wijzigen ook de schermen voor aanbestedende diensten. Alleen met een gefaseerde invoering van de nieuwe schermen kunnen wij er voor zorgen dat TenderNed volledig beschikbaar blijft. Bovendien kunnen we zo sneller inspelen op gebruikerssignalen. Per release zetten wij de wijzigingen op een rij, om u zo snel mogelijk vertrouwd te laten raken met de vernieuwde indeling.

Naar boven