Overzicht marktconsultaties 2017-2020

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal marktconsultaties en de verdeling hiervan naar type opdracht. De grafieken laten zien hoeveel marktconsultaties er plaatsvonden in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

Uit de grafieken volgt dat het aantal marktconsultaties in deze periode is toegenomen. Aanbestedende diensten gaan blijkbaar steeds vaker over tot een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende marktpartijen voorafgaand aan een aanbesteding.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl