Archief

RSS

 • 26 juli 2017

  PIANOo heeft dit voorjaar een nieuw visiedocument TenderNed vastgesteld voor 2017-2022. Dit document beschrijft de visie op de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor de periode 2017 tot en met 2022. Hiervoor heef PIANOo gebruikers, koppelpartners, beleidsmakers en andere stakeholders geraadpleegd. De visie dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed.

  Lees verder

 • 20 juli 2017

  Er staat een nieuwe dataset (xls-bestand) met openbare aanbestedingsdata van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 op TenderNed.

  Lees verder

 • 20 juli 2017

  De release van zaterdag 22 juli bevat vooral wijzigingen in het dashboard van ondernemers. Zo vindt de onderneming nu direct in zijn dashboard uitgebreidere informatie over de aanbesteding waaraan hij werkt en hoeft daarvoor niet naar de aankondiging.

  Lees verder

 • 05 juli 2017

  Heeft u (binnenkort) een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) nodig? Dan is het nu ook mogelijk deze online aan te vragen. Hiermee wordt het aanvraagproces, waarvoor eerder alleen een schriftelijke route per post bestond, efficiënter én sneller. Het invullen van de gegevens van de rechtspersoon en bestuurders is bij de digitale aanvraag niet langer nodig. Let op: een GVA van voor 1 juli 2016 is niet meer geldig in verband met gewijzigde regelgeving.

  Lees verder

 • 29 juni 2017

  Bij de verbeteringenrelease op 4 juli a.s. wordt een wijziging doorgevoerd als gevolg van verplicht digitaal aanbesteden per 1 juli 2017. Daarnaast is innovatiepartnerschap nu als procedure beschikbaar en worden een aantal gebruikerswensen gerealiseerd.

  Lees verder

 • 16 juni 2017

  Het gebruik van het UEA en de verschillende types UEA roept veel vragen op bij zowel aanbestedende diensten en ondernemingen. De meest gestelde vragen staan nu op een rij in de Helpfunctie.

  Lees verder

 • 16 juni 2017

  Aanbestedende diensten hebben na de release van 17 juni a.s. de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document.

  Lees verder

 • 22 mei 2017

  Adviseurs van TenderNed verzorgen een inloopspreekuur voor aanbestedende diensten op het PIANOo-congres op 1 juni in Apeldoorn.

  Lees verder

 • 22 mei 2017

  Aanbestedende diensten weten dat zij per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen verplicht digitaal moeten uitvoeren en geven aan daar ook aan te gaan voldoen. Dat beeld komt naar voren uit het onderzoek dat PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden afgelopen maand uitvoerde onder 'niet-digitale' aanbestedende diensten.

  Lees verder

 • 21 april 2017

  In de april-release wordt de laatste maatregel doorgevoerd ter verbetering van de verwerkingscapaciteit van TenderNed: asynchrone verwerking van aanmeldingen en inschrijvingen. Ook kunnen aanbestedende diensten weer zelf het exacte tijdstip van hun sluitingstermijn instellen.

  Lees verder

 • 23 maart 2017

  Aankomende zaterdag wordt een wijziging doorgevoerd in het onderdeel Selectiecriteria (Deel IV) van de UEA-module in TenderNed (UEA = Uniform Europees Aanbestedingsdocument). Dit levert wijzigingen op in zowel het dashboard van de aanbestedende dienst, als dat van de onderneming.

  Lees verder

 • 16 maart 2017

  Op TenderNed zijn nieuwe datasets beschikbaar met openbare aanbestedingsdata van december 2010 tot en met 31 december 2016. De eerder gepubliceerde datasets zijn aangevuld met gunningsinformatie.  

  Lees verder

 • 09 maart 2017

  Negometrix en Commerce-hub kondigden gisteren in een persbericht aan hun krachten te bundelen. Beide bedrijven zijn al lange tijd actief in de markt voor digitale inkoop- en contractmanagement tools. Met het samengaan van beide ondernemingen wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de markt en de steeds hogere eisen die worden gesteld, zo meldt het persbericht over de fusie.

  Lees verder

 • 23 februari 2017

  Het aandeel digitale aanbestedingen is in 2016 verder gegroeid naar 82% van het totaal aantal openbare aanbestedingen (69% in 2015). 45% van de aanbestedingen verliep volledig digitaal via TenderNed.

  Lees verder

 • 16 februari 2017

  Na de release van zaterdag 18 februari is het voor aanbestedende diensten mogelijk om wijzigingen tijdens de contractfase van een opdracht te publiceren met het voorgeschreven formulier. Daarmee zijn alle nieuwe en gewijzigde Europese aankondigingsformulieren geïntegreerd in TenderNed. Daarnaast wordt de mogelijkheid toegevoegd om gericht een nevenvestiging van een onderneming uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding.


  Wijziging van gegunde opdracht

  Lees verder

 • 26 januari 2017

  Aanbestedende diensten kunnen een marktconsultatie interactief uitvoeren met behulp van TenderNed. Het is dan mogelijk berichten met betrekking tot de marktconsultatie uit te wisselen  met geïnteresseerde ondernemingen. De marktconsultatie is bovendien toegevoegd als type publicatie, zodat ondernemingen met het zoekfilter gericht kunnen zoeken in het aankondigingenplatform.

  In de TenderNed-instructie ‘Uitvoeren van een Marktconsultatie' leggen we in 5 eenvoudige stappen uit hoe u:

  Lees verder

 • 19 januari 2017

  Op zaterdag 21 januari voert TenderNed een aantal kleine functionele wijzigingen door met betrekking tot het afronden van een onderhandse aanbesteding en aanbesteden in percelen.

  Lees verder

 • 06 januari 2017

  Heeft u tussen 4 en 6 januari 2017 geen attenderingsmail ontvangen, terwijl u wel nieuwe aankondigingen verwachtte? Raadpleeg dan het aankondigingenplatform om er zeker van te zijn dat u geen relevante aankondigingen mist. Heeft u een interesseprofiel ingesteld, dan kunt dit eenvoudig laden door links op het scherm van de aankondigingen het filter 'interesseprofiel overnemen' aan te klikken. Combineer dit met het instellen van het filter publicatiedatum op 3 januari 2017 t/m 5 januari 2017. Het resultaat zijn alle voor u relevante aankondigingen in deze periode.

  Lees verder

 • 03 januari 2017

  TenderNed voert dinsdag 3 januari een aantal verbeteringen door in de applicatie. Zo is het na deze release mogelijk om in uw persoonlijke inbox (onder tabblad Berichten) meerdere berichten te selecteren en te verplaatsen naar het archief of te verwijderen.

  Lees verder

 • 23 december 2016

  In de periode september/oktober 2016 werd TenderNed regelmatig getroffen door storingen, waarbij digitaal inschrijven niet mogelijk was. Onderliggende oorzaak was onvoldoende verwerkingscapaciteit van de documenten/bijlagen. Inmiddels is de verwerkingscapaciteit significant verbeterd.

  Lees verder

 • 02 december 2016

  Inschrijvingen via e-mail toelaten in geval van een storing bij TenderNed mag, mits een regeling is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland in een zaak die was aangespannen door een van de inschrijvers.

  Lees verder

 • 25 november 2016

  Aanbestedende diensten kunnen vanaf zaterdag 26 november marktconsultaties als interactieve procedure doorlopen via TenderNed. Deze en andere verbeteringen worden zaterdag 26 november 2016 doorgevoerd.

  Lees verder

 • 28 oktober 2016

  Zaterdag 29 oktober voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Zo is het PB-nummer waarmee een Europese aankondiging op TED wordt gepubliceerd voortaan zichtbaar op de samenvattingspagina. Dit is onder meer handig wanneer een aanbestedende dienst het PB-nummer wil opnemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De aanbestedende dienst kan het UEA dan wel pas opstellen en publiceren nadat de aankondiging van de opdracht op TED is gepubliceerd.

  Lees verder

 • 12 oktober 2016

  Vanaf zaterdag 15 oktober a.s. zijn de nieuwe aankondigingsformulieren behorend bij de Europese richtlijnen opgenomen in TenderNed. Dit leidt tot veel wijzigingen in de interface van aanbestedende diensten.

  Lees verder

 • 07 oktober 2016

  TenderNed kampt de laatste tijd helaas te veel met storingen. De storingen zijn een gevolg van een exponentiële toename in het aantal transacties. Sinds de storing van 5 en 6 september jl. onderzoeken en testen wij alternatieven voor een robuustere en efficiëntere documentverwerking. Het ontwikkelen van een oplossing zal waarschijnlijk tot begin 2017  duren. Daarom zullen wij de komende maanden in overleg met aanbestedende diensten preventieve maatregelen treffen.

  Preventieve maatregelen

  Lees verder

 • 29 september 2016

  Vanaf zaterdag 15 oktober 2016 is het gunningsformulier voor 2B-diensten niet meer beschikbaar in TenderNed. Wilt u nog een 2B-dienst afmelden, doe dit dan voor 15 oktober.

  Lees verder

 • 29 september 2016

  Vanaf zaterdag 15 oktober 2016 zijn de nieuwe Europese aankondigingsformulieren beschikbaar in TenderNed. Dit levert vooral wijzigingen op voor aanbestedende diensten.

  Lees verder

 • 13 september 2016

  Na signalen uit meerdere lidstaten heeft de TED haar beleid versoepeld, waardoor het weer mogelijk is om marktconsultaties Europees aan te kondigen. Aanbestedende diensten kunnen hiervoor de vooraankondiging in TenderNed gebruiken.

  Lees verder

 • 08 september 2016

  De komende tijd gaan wij door met deze preventieve maatregelen om piekbelasting te voorkomen. Aanbestedende diensten verzoeken we dringend om de komende weken hun kluissluitingen te spreiden en gebruik te maken van de voorgestelde sluitingstijden in de applicatie

  Lees verder

 • 07 september 2016

  De problemen met uploaden van bestanden en inschrijven via TenderNed zijn inmiddels opgelost. Met extra servercapaciteit en spreiding van gebruik is de performance gestabiliseerd. TenderNed werkt aan een structurele capaciteitsuitbreiding en stuurt daarom ook de komende weken nog op spreiding van gebruik.

  Lees verder

 • 07 september 2016

  Sinds maandag 5 september 2016 zijn er gebruikers die problemen ondervinden met uploaden van bestanden en inschrijven via TenderNed. Dit hangt samen met het bovengemiddeld gebruik van TenderNed.

  Sinsdien hebben wij maatregelen getroffen die gericht waren op:

  • extra servercapaciteit;
  • spreiding van gebruik;
  • dringend advies aan aanbestedende diensten om de kluissluitingen te spreiden;
  • een versterkte inzet van de Servicedesk TenderNed.

   

  Lees verder

 • 07 september 2016

  De afgelopen dagen heeft een aantal gebruikers geen attenderingsmail ontvangen. Heeft u tussen 1 en 7 september geen attenderingsmails gehad, terwijl u wel nieuwe aankondigingen verwachtte? Raadpleeg dan het aankondigingenplatform om er zeker van te zijn dat u geen relevante aankondigingen mist. Heeft u een interesseprofiel ingesteld, dan kan dat eenvoudig door links op het scherm de filters uit uw interesseprofiel over te nemen en het filter publicatiedatum in te stellen op 1 september 2016 t/m 6 september 2016.

  Lees verder

 • 06 september 2016

  Gebruikers van TenderNed ondervinden sinds maandag 5 september 2016 problemen met het indienen van digitale aanmeldingen en inschrijvingen. Ook andere kritische functionaliteiten, zoals het uploaden van documenten werken regelmatig niet goed.

  Lees verder

 • 26 augustus 2016

  De belangrijkste wijziging die bij de augustusrelease op 27 augustus wordt doorgevoerd is de UEA-module in TenderNed. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is voortaan op te stellen via TenderNed. Het resultaat is een XML- en PDF-bestand van het UEA, die de aanbestedende dienst toevoegt aan de aanbestedingsstukken en nog kan wijzigen voor publicatie. Inschrijvers vullen deze vervolgens in via de UEA-module in TenderNed en voegen het document toe aan hun inschrijving via TenderNed.

  Lees verder

 • 29 juli 2016

  Zaterdag 30 juli voert TenderNed een groot aantal verbeteringen door. Een belangrijke verbetering is dat de servicedesk de koppeling tussen uw eHerkenningsmiddel en TenderNed kan resetten: Dat kan nodig zijn als u bijvoorbeeld uw betrouwbaarheidsniveau bij eHerkenning heeft aangepast, en de sleutel waarmee wij u identificeren daardoor niet meer wordt herkend.

  Lees verder

 • 19 juli 2016

  Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe bètaversie van de interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gepubliceerd.

  Lees verder

 • 07 juli 2016

  Sinds 1 juli jl. is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Nederland verplicht voor aanbestedingen boven én onder de drempel. Het ministerie van Economische Zaken biedt nu ook een pdf-formulier aan als bèta versie.

  Lees verder

 • 30 juni 2016

  De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Dit pakket geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

  Lees verder

 • 23 juni 2016

  Komende zaterdag voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Omdat de Gewijzigde Aanbestedingswet naar verwachting 1 juli van kracht wordt, zijn er in TenderNed een aantal essentiële zaken aangepast. Zo is de benaming van de gunningcriteria opnieuw benoemd, zodat naast laagste prijs of kwaliteit nu ook laagste kosten een plek heeft in TenderNed. Daarnaast wordt bij berekening van de termijnen rekening gehouden met het feit dat de nota van inlichtingen niet 6, maar 10 dagen voor de uiterste inschrijfdatum gepubliceerd moet worden.

  Lees verder

 • 23 juni 2016

  Per 1 juli 2016 wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van kracht. Aan de hand van een overzicht met veel gestelde vragen over de wijzigingen geven wij u aan hoe u conform de nieuwe wetgeving kunt publiceren op TenderNed.

  Lees verder

 • 28 mei 2016

  Op zaterdag 28 mei 2016 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd op TenderNed. Vanaf nu kunnen ook aankondigingen van aanbestedingen in het kader van de Richtlijn Defensie en Veiligheid (2009/81EG) op TenderNed gepubliceerd worden.

  Lees verder

 • 11 mei 2016

  De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli (o.v.b.) leidt uiteraard ook tot aanpassingen in TenderNed. Voor de gewijzigde situaties bieden wij u instructies om conform de geldende regelgeving te publiceren op TenderNed.

  Lees verder

 • 25 april 2016

  Uitnodigingen voor onderhandse aanbestedingen worden sinds de release van afgelopen zaterdag alleen nog naar de lokaal beheerders van een onderneming gestuurd.

  Lees verder

 • 25 april 2016

  Afgelopen zaterdag voerde TenderNed een aantal verbeteringen door. Vanaf nu ontvangen alleen de lokaal beheerders van een onderneming nog uitnodigingen voor onderhandse procedures, waar procesleiders dit voorheen ook deden. Verder worden ondernemers met eHerkenning die na 30 minuten inactiviteit automatisch worden uitgelogd, nu teruggeleid naar het scherm waar ze gebleven waren. Op het aankondigingenplatform worden vroegtijdig afgebroken aanbestedingen niet meer opgenomen wanneer u zoekt op ‘openstaande aanbestedingen’.

  Lees verder

 • 08 april 2016

  TenderNed biedt nu een onderhouds- en storingenoverzicht. Hierin vindt u de geplande onderhoudsmomenten voor dit jaar en de storingen sinds januari 2016.

  Lees verder

 • 25 maart 2016

  Bij onderhoud op zaterdag 26 maart as. voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Het probleem dat sommige gebruikers onbewust dubbel ingelogd zijn is opgelost.

  Lees verder

 • 16 maart 2016

  De openbare aanbestedingsdata uit de aankondigingen op TenderNed zijn nu ook als dataset in XLSX-formaat beschikbaar.

  Lees verder

 • 25 februari 2016

  Vanaf nu is de kans dat een mobiel nummer door een gebruiker onbewust geblokkeerd wordt weer een stuk kleiner geworden. Het mobiele nummer en de daarbij behorende transactiecodes zijn namelijk essentieel voor belangrijke acties in TenderNed.

  Lees verder

 • 26 januari 2016

  Eerder berichtten we al dat digitaal aanbesteden sinds 2013 in de lift zit. De meeste recente cijfers over 2015 bevestigen dat de Nederlandse overheid klaar is voor digitaal aanbesteden. Ook het aantal digitale inschrijvingen door ondernemers neemt fors toe.

  Lees verder

 • 26 januari 2016

  Prins Constantijn van Oranje Nassau, voorzitter van de nationale stuurgroep eSens, is verheugd over de resultaten van de Europese werkgroep CEN/BII. TenderNed leverde hier een bijdrage aan.

  Lees verder

 • 05 januari 2016

  Vanavond wordt met de maandelijkse release weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste is dat de eGids nu overzichtelijker en beter geïntegreerd is in het menu van de website, terwijl het adres (www.tenderned.nl/egids) gelijk is gebleven.

  Lees verder

 • 10 december 2015

  Na een herhalingsaudit op de informatiebeveiliging is TenderNed opnieuw ISO 27001 gecertificeerd. De auditor heeft vastgesteld dat TenderNed nog steeds voldoet aan de bij het certificaat behorende eisen. TenderNed (het systeem en de organisatie) heeft aangetoond controle te hebben over haar informatiesystemen en is technisch en organisatorisch zodanig ingericht dat gegevens veilig worden verstuurd, ontvangen, opgeslagen en beheerd. TenderNed ontving het ISO 27001-certificaat voor het eerst in 2013 en is sindsdien jaarlijks getoetst door een auditor.

  Lees verder

 • 27 november 2015

  Bij onderhoud op zaterdag 28 november a.s. voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Vanaf nu kan een onderhandse procedure, waarbij ondernemingen geselecteerd zijn maar de uitnodiging tot inschrijving nog niet verzonden is, uit het overzicht van lopende dossiers worden verwijderd.

  Lees verder

 • 16 november 2015

  In het wetsvoorstel worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen digitaal aan te besteden.

  Lees verder

 • 16 november 2015

  Bijna de helft van de openbare aanbestedingen verliep volledig digitaal in het tweede jaar met de Aanbestedingswet. Dat blijkt uit het factsheet Aanbesteden in Nederland 2015, dat PIANOo opstelde aan de hand van cijfers uit TenderNed. 25% van de openbare aanbestedingen werd uitgevoerd via TenderNed, 22% via andere systemen. Ook het aantal digitale inschrijvingen op TenderNed neemt fors toe.

  Lees verder

 • 06 november 2015

  Op zaterdag 7 november 2015 gaat TenderNed over op een nieuwe infrastructuur. Het belangrijkste doel hiervan is het terugbrengen van het aantal storingen van TenderNed. Daarnaast moet de nieuwe infrastructuur bijdragen aan een betere performance.

  Lees verder

 • 06 november 2015

  Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder regionale overheden in een aantal Europese landen wordt duidelijk, dat Nederland een inhaalslag heeft gemaakt met elektronisch aanbesteden.

  Lees verder

 • 28 oktober 2015

  Bij onderhoud op zaterdag 31 oktober a.s. voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Vanaf nu is bij het uitnodigen van ondernemingen (voor onderhandse procedures) direct te zien of er een actieve lokaal beheerder is. Heeft de onderneming geen actieve lokaal beheerder of geen koppeling met een eHerkenningsmiddel, dan kan zij niet deelnemen aan een aanbesteding. Een andere belangrijke verbetering is dat de sessieduur, dus voordat TenderNed u zonder activiteit uitlogt, van 20 naar 30 minuten is gegaan.

  Lees verder

 • 16 oktober 2015

  Nieuwe regelgeving, nieuwe functionaliteiten en verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en performance van het systeem. TenderNed wordt continue verbeterd en doorontwikkeld. Onze gebruikersgroep en ons expertpanel spelen daarbij een belangrijke rol.

  Gebruikersgroep

  Lees verder

 • 21 augustus 2015

  Bij onderhoud op zaterdag 22 augustus a.s. voert TenderNed een aantal verbeteringen door. De grootste winst voor gebruikers zit in talloze verbeteringen van de vraag- & antwoordmodule, zoals de correcte werking van filters, het voorkomen van dubbele weergaves en verkeerde weergave van datavelden. Daarnaast is een tweetal fouten dat in Internet Explorer optrad opgelost. Ook kunnen nu grotere archiveringsverzoeken worden verwerkt.

  Lees verder

 • 23 juli 2015

  Bij onderhoud op zaterdag 25 juli a.s. voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Het is niet langer verplicht, bij het aanmaken van een niet-openbare procedure, direct een datum voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen op te geven. Dat hoeft pas te gebeuren als de uitnodging tot inchrijven wordt verstuurd, maar het mag natuurlijk ook eerder.

  Lees verder

 • 22 juli 2015

  Enkele berichten in TenderNed blijken de afgelopen twee weken niet als e-mail doorgestuurd te zijn naar gebruikers. TenderNed heeft besloten de niet-verzonden e-mails alsnog te versturen.

  Lees verder

 • 08 juli 2015

  Het gebruik van TenderNed heeft de afgelopen 2 jaar geleid tot een lastenverlichting van 37 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Lastenontwikkeling Aanbestedingswet 2012, dat minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

  Lees verder

 • 07 juli 2015

  6 juli 2015 heeft de 20.000ste onderneming een account aangemaakt op TenderNed. Het betreft De Steekproef, een bedrijf uit Zuidhorn dat zich specialiseert in archeologisch onderzoek in Nederland.

  Lees verder

 • 02 juli 2015

  Het Gerechtshof Den Haag heeft vorige week geoordeeld dat een aanbestedende dienst – op grond van het evenredigheidsbeginsel - een niet goed ingediende inschrijving via TenderNed alsnog moet toelaten. De inschrijver had voldaan aan de vereiste indiening in hard-copy en op usb-stick. Echter had deze in zijn inschrijving in TenderNed (de derde vereiste inschrijfwijze) niet verzonden en wel geüpload.

  Lees verder

 • 25 juni 2015

  Bij onderhoud op zaterdag 27 juni a.s. voert TenderNed eHerkenning in als verplicht inlogmiddel voor Nederlandse ondernemers. Daarnaast gaan twee lang gekoesterde gebruikerswensen in vervulling: het aanmaken van percelen bij onderhandse procedures en het kunnen corrigeren van de gunningsbeslissing. Verder is de vraag & antwoord-module nu 'beschermd' tegen dubbelklikken en zijn verschillende secties van de (Europese) formulieren een stuk leesbaarder geworden.

  Lees verder

 • 08 juni 2015

  Vanaf 27 juni 2015 kunnen gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning, de digitale standaard voor zakendoen met de overheid. Zonder eHerkenning heeft u geen toegang meer ...

  Lees verder

 • 08 juni 2015

  eHerkenning is niet verplicht voor gebruikers, die gekoppeld zijn aan een aanbestedende dienst. Voor alle gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed wordt eHerkenning vanaf 27 juni 2015 wel verplicht.

  Lees verder

 • 29 mei 2015

  Bij onderhoud op dinsdag 2 juni a.s. voert TenderNed opnieuw een aantal verbeteringen door in de beoordelingsmethodiek. Daarnaast wordt nu ook in een publicatiewizard gewaarschuwd voor een geblokkeerd mobiel nummer, zodat men direct op de hoogte is dat TenderNed geen transactiecode kan verzenden. Ook is er een derde node (een soort extra rijstrook op de infrastructurele snelweg) operationeel geworden. Deze node verwerkt voornamelijk geautomatiseerde processen, zodat de twee primaire nodes minder belast worden.

  Lees verder

 • 27 mei 2015

  Binnen de Europese pilot eTendering - waarvan PIANOo trekker is - zijn belangrijke stappen gezet in het verbinden van verschillende Europese aanbestedingsplatforms.

  Lees verder

 • 20 mei 2015

  De attenderingsmail en berichtgeving uit TenderNed zijn vandaag later dan gebruikelijk verstuurd. Hierdoor kan het zijn dat aankondigingen en berichten van gisterenochtend niet zijn opgenomen. Raadpleeg het aankondigingenplatform en uw startpagina om er zeker van te zijn dat u geen relevante aankondigingen en berichten mist.

  Lees verder

 • 04 mei 2015

  Van 1 t/m 7 mei heeft een aantal gebruikers geen attenderingsmail ontvangen. Raadpleeg dan het aankondigingenplatform om er zeker van te zijn dat u geen relevante aankondigingen mist.

  Lees verder

 • 24 april 2015

  Bij het onderhoud op zaterdag 25 april voert TenderNed belangrijke toevoegingen door in de beoordelingsmethodiek.

  Lees verder

 • 22 april 2015

  De digitale klok van TenderNed laat voor de rechter weinig ruimte voor misverstanden over de sluitingstijd van een digitale aanbesteding op TenderNed. Zo blijkt uit de uitspraak die de Rechtbank van Oost-Brabant vorige week deed in een kort geding rond een digitale aanbesteding via TenderNed. Een van de twee inschrijvers tekende beroep aan tegen de gunning, omdat de aanbestedende dienst in haar aanbestedingsleidraad een keer een afwijkende sluitingstijd had gecommuniceerd. Daarom zou sprake zijn van een ernstig gebrek in de aanbestedingsstukken.

  Lees verder

 • 26 maart 2015

  Bij het onderhoud op zaterdag 28 maart voert TenderNed belangrijke toevoegingen door in de EMVI-beoordelingsmethodiek.

  Lees verder

 • 23 maart 2015

  Vanaf 27 juni 2015 kunnen ondernemers op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Dit geldt voor àlle gebruikers die aan een Nederlandse onderneming gekoppeld zijn.

  Lees verder

 • 13 maart 2015

  Het gebruik van TenderNed is het afgelopen jaar fors gegroeid. Het aantal aankondigingen steeg in 2014 met 42%, het aantal digitale aanbestedingen in TenderNed is meer dan verdubbeld t.o.v. 2013. Daarmee neemt ook de druk op het systeem toe. Snel oplopend gebruik van de inschrijfmodule vlak voor kluissluitingen in combinatie met versleuteling van gevoelige gegevens, zorgen voor verhoogde druk op de techniek. De afgelopen maanden leidde dat helaas tot verstoringen.

  Lees verder

 • 25 februari 2015

  Bij het onderhoud op zaterdag 28 februari voert TenderNed twaalf belangrijke verbeteringen door. Zo worden bij geïmporteerde aankondigingen de volledige publicaties weer getoond in TenderNed. Daarnaast kan een proces-verbaal of publicatie van een gegunde opdracht met een groot aantal ondernemingen, niet langer meer zorgen voor traagheid van het systeem. Tevens is de archieffunctie verder verbeterd en is het uploaden van NSX-bestanden toegevoegd als geaccepteerd bestandsformaat.

  Lees verder

 • 16 februari 2015

  Aanbestedende diensten moeten op grond van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn vanaf april 2016 volledig elektronisch aanbesteden (Europese aanbestedingen).

  Lees verder

 • 13 februari 2015

  Op donderdag 12 februari is de 25.000e digitale inschrijving ingediend via TenderNed. Het bewijs dat steeds meer aanbestedingen volledig digitaal worden uitgevoerd.

  Lees verder

 • 30 januari 2015

  Zaterdag 31 januari voert TenderNed wijzigingen door in het systeem. Deze januari-release staat volledig in het teken van de aansluiting op het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om documenten digitaal te bewaren en eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden. Dankzij de koppeling kan een onderneming vanuit TenderNed bewijsstukken, zoals een Gedragsverklaring Aanbesteden of certificaat, uit het eigen Ondernemingsdossier toevoegen aan een aanmelding of inschrijving.

  Lees verder

 • 21 januari 2015

  Bij brief van 6 april 2012 ontving de Europese Commissie een klacht over mogelijke steun van de Nederlandse overheid voor de oprichting en invoering van TenderNed. Klagers betogen dat de financiering van TenderNed onrechtmatige, onverenigbare staatssteun vormt. TenderNed zou een onderneming zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU omdat zij op de markt diensten aanbiedt in concurrentie met diensten van derden zoals de diensten die door klagers worden aangeboden. TenderNed zou met andere woorden niet kunnen worden beschouwd als een dienst van algemeen belang.

  Lees verder

 • 21 december 2014

  Afgelopen vrijdagmiddag 19 december is de laatste release voor 2014 uitgevoerd in TenderNed. Hierin is onder meer de importkoppeling met onze tSenders aangepast, om te voldoen aan de laatste eisen van de TED (Tenders Electronic Daily). Een andere belangrijke wijziging is het verplicht gebruik van eHerkenning voor het registeren van een nieuwe onderneming op TenderNed.

  Andere verbeteringen die in de decemberrelease zijn doorgevoerd:

  Lees verder

 • 28 november 2014

  Zaterdag 29 november voert TenderNed een release door. Hierin worden onder meer een aantal issues in de communicatie met de Tender Electronic Daily (TED) verholpen. In sommige gevallen gaven deze issues vertraging bij het publiceren op TED. Ook worden de schermteksten al aangepast op de eHerkenningsverplichting die vanaf 20 december geldt voor het registreren van een onderneming.

  Lees verder

 • 20 november 2014

  In oktober dit jaar verscheen de 20.000e aankondiging op TenderNed, een krap jaar na de 10.000e aankondiging. Het aantal aankondigingen in TenderNed is 32% toegenomen ten opzichte van het eerste half jaar na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2013. Ook registreerde de 1.300e aanbestedende dienst zich in oktober op TenderNed.

  Lees verder

 • 20 november 2014

  Het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer uit Rozenburg kreeg vorige week een jubileumworkshop TenderNed door Pro10. Hierin kregen medewerkers praktische uitleg over digitaal aanbesteden in TenderNed. Hoewel het korps inmiddels al een jaar is aangesloten, bracht de workshop veel verheldering. René Köhler, Teamleider Technische Zaken na afloop: “Ik heb zelf een aantal bruikbare tips gekregen om goede info tot mij te krijgen.

  Lees verder

 • 11 november 2014

  Net als veel andere overheidsinstellingen maakt TenderNed voor het registreren en inloggen de overstap naar eHerkenning. Vanaf 20 december 2014 is een eHerkenningsmiddel nodig om een onderneming te kunnen registreren in TenderNed. TenderNed adviseert ondernemingen tijdig een eHerkenningsmiddel aan te schaffen, zodat zij geen hinder ondervinden bij deelname aan een aanbesteding. Aanbestedende diensten kunnen hierop inspelen door in hun aankondiging of berichtgeving te wijzen op deze verplichting. 

  Lees verder

 • 27 oktober 2014

  In de release van 25 oktober 2014 is de archieffunctie opgenomen. Aanbestedende diensten kunnen daarmee hun complete aanbestedingsdossier lokaal opslaan.

  Lees verder

 • 16 oktober 2014

  Op 13 en 14 oktober heeft een aantal gebruikers geen attenderingsmail ontvangen. Het bleek te gaan om een probleem met de mailserver, dat inmiddels is opgelost.

  Lees verder

 • 13 oktober 2014

  Afgelopen week heeft de 1.300e aanbestedende dienst zich op TenderNed geregistreerd. Hiermee zijn bijna alle provincies, waterschappen, Rijksorganisaties, ZBO’s en gemeenten in TenderNed geregistreerd.

  Lees verder

 • 29 september 2014

  Voor afgelopen zaterdag 27 september stond het doorvoeren van de september-release gepland. Onderdeel van deze release is de archiveringsfunctie. Helaas is tijdens de laatste testen een blokkerende bevinding gedaan. Op dit moment wordt gekeken wanneer de release alsnog kan worden doorgevoerd.
   

  Lees verder

 • 01 september 2014

  Afgelopen zaterdag heeft TenderNed wederom een release doorgevoerd. Gebruikersbegeleider Seger de Laaf bespreekt enkele belangrijke verbeterpunten in een korte video (6.21 min).

  Lees verder

 • 28 augustus 2014

  Zaterdag 30 augustus voert TenderNed weer een release door. Enkele belangrijke verbeteringen zijn:

  Lees verder

 • 22 augustus 2014

  Pianoo organiseert regelmatig gratis marktontmoetingen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbeteren. Op donderdagmiddag 9 oktober 2014 organiseert PIANOo de volgende marktontmoeting, over het circulair inkopen van ICT Hardware. In deze bijeenkomst staan de mogelijkheden die het inkoopinstrument biedt om hoogwaardig hergebruik en waardebehoud van onderdelen, materialen en grondstoffen van ICT Hardware aan te moedigen centraal.

  Lees verder

 • 25 juli 2014

  Zaterdag 26 juli wordt er weer een release doorgevoerd. Deze release bevat vijf onzichtbare en vijftien zichtbare wijzigingen. Enkele belangrijke verbeteringen zijn:

  Lees verder

 • 09 juli 2014

  De storing met de attenderings- en notificatiemails is verholpen.

  Lees verder

 • 08 juli 2014

  De gebruiksvoorwaarden (pdf, 178 kb) van TenderNed zijn aangepast. Een belangrijke wijziging is de verbetering van de leesbaarheid en de verduidelijking van het gebruik van TenderNed. Wat behelst TenderNed, door wie wordt TenderNed gebruikt en wie is waar voor verantwoordelijk? Ook is in de gebruikersvoorwaarden opgenomen dat ondernemers via eHerkenning kunnen werken met TenderNed.

  Lees verder

 • 01 juli 2014

  Vanaf 1 juli kunnen ondernemingen zich via een eHerkenningsmiddel registreren op TenderNed. Om gebruikers hierbij te ondersteunen, heeft TenderNed een twee stappenplannen ontwikkeld.

  Lees verder

 • 30 juni 2014

  Zaterdag 28 juni heeft TenderNed weer een release doorgevoerd. Belangrijke wijziging met deze release is het invoeren van eHerkenning. eHerkenning regelt in Nederland de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij de overheid willen afnemen. Verder bevat de release opnieuw een aantal verbeteringen in de vraag en antwoord-functie: de snelheid en filtering zijn daarvan de herkenbaarste aspecten.

  Lees verder

 • 19 juni 2014

  Ondernemingen kunnen zich vanaf 1 juli 2014 via een eHerkenningsmiddel registreren op TenderNed. Ook kunnen zij via eHerkenning op TenderNed inloggen. De huidige registreer- en inlogmogelijkheden worden vanaf 1 juli 2014 uitgefaseerd. Wij adviseren ondernemingen daarom nu een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

  Lees verder

 • 05 juni 2014

  Op het NEVI-PIANOo congres 2014 heeft PIANOo een globaal beeld gepresenteerd van 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet. Voor deze publicatie zijn voor het eerst op grote schaal gegevens uit TenderNed gebruikt.

  Lees verder

 • 30 mei 2014

  Zaterdag 31 mei wordt er weer een release doorgevoerd. Deze release bestaat uit twee onderdelen. Met een van de onderdelen wordt de storing met de attenderingsservice opgelost. Met het andere onderdeel is het overzicht van de beoordelingen in TenderNed duidelijker geworden.

  Lees verder

 • 13 mei 2014

  Dinsdagavond 13 mei wordt wederom een release doorgevoerd. Met deze release is onder andere aandacht besteed aan de vraag-&-antwoord-functie en zijn verschillende handelingen in TenderNed verbeterd.

  Lees verder

 • 16 april 2014

  Op donderdag 5 juni 2014 organiseren NEVI en PIANOo in Apeldoorn het tweede NEVI-PIANOo congres. Een dagvullend evenement voor en door inkopers en aanbesteders in de publieke sector. Ook TenderNed is aanwezig, en wel met twee sessies.

  Lees verder

 • 16 april 2014

  TenderNed uitgerust met het groene waarmerklogo met drie sterren. Dit geeft aan dat de website voldoet aan alle richtlijnen van toegankelijkheid, aangevuld met richtlijnen voor kwaliteit.

  Lees verder

 • 04 april 2014

  Sogeti heeft in samenwerking met de DICTU de afgelopen maand flink aan de weg getimmerd voor TenderNed. De april release bevat 22 belangrijke verbeteringen plus nog een aantal wijzigingen 'onder de motorkap'. Enkele verbeteringen zijn lang verwacht, zoals het kunnen sorteren op procesleider in het aanbestedingsoverzicht, een 'betreft' veld voor het stellen van vragen of een aantal verbeteringen rond het selecteren van NUTS-codes. Maar ook een aantal kleine wijzigen kan een groot verschil maken.

  Lees verder

 • 01 april 2014

  Vandaag is het precies één jaar geleden dat de Aanbestedingswet in werking trad. Een mooi moment om eens te kijken naar een aantal cijfers van TenderNed.

  Lees verder

 • 18 maart 2014

  Vanaf 1 juli 2014 is het mogelijk om via eHerkenning zaken te doen met het ministerie van Economische Zaken. eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij Economische Zaken of bij een van haar onderdelen willen afnemen.

  Lees verder

 • 06 maart 2014

  Vrijdag 7 maart wordt wederom een release doorgevoerd. In deze release is oa. aandacht besteed aan de webadressen die voorheen niet altijd aanklikbaar (hyperlink) waren in de applicatie en op het aankondigingenplatform. Ook is er gewerkt aan de laadtijden van TenderNed (perfomance) en is de help-button blauw gemaakt en dus haar zichtbaarheid verbeterd. De help-button leidt de gebruiker naar de eGids. De eGids is slim ingericht.

  Lees verder

 • 27 februari 2014

  Op 1 maart aanstaande verhuizen de servers van TenderNed naar het Overheidsdatacenter (ODC) Noord. Eerder berichtten wij dat TenderNed als gevolg hiervan enige tijd niet beschikbaar zou kunnen zijn dit weekend. Uit de voorbereidingstesten is echter gebleken dat de verhuizing geen consequenties heeft voor het gebruik van TenderNed.

  Zie ook het oude nieuwsbericht over de verhuizing van onze servers.

  Lees verder

 • 21 februari 2014

  Zaterdag 22 februari wordt een release doorgevoerd. Met de release is aandacht besteed aan onder andere het versturen van de uitnodigingen tot inschrijving en is er een technische aanpassing in het zoekmechanisme van het aankondigingenplatform gerealiseerd.

  Lees verder

 • 14 februari 2014

  Op 12 februari verzorgde adviesbureau TenderCoach de jubileumworkshop van TenderNed voor project-en bouwmanagementbureau PB Giezen in Assen. Zij registreerde zich in november 2013 als 10.000e onderneming en hiermee verdiende PB Giezen een workshop TenderNed.

  Lees verder

 • 10 februari 2014

  Sogeti is geselecteerd als de partij die de doorontwikkeling van TenderNed zal uitvoeren. Sogeti kwam als beste uit de bus gelet op de borging van de kwaliteit, het kunnen inspelen op veranderingen en de mogelijkheid om samen te werken met de beheerders van DICTU en TenderNed.

  Lees verder

 • 07 februari 2014

  In het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst brengt het Rijk 66 datacentra terug tot vier grote locaties. Dit betekent dat verschillende bestaande datacenters van de DICTU worden gesloten, zo ook het datacenter in Eemshaven waar TenderNed-servers staan. Deze servers verhuizen op 1 maart naar het Overheidsdatacenter (ODC) Noord en dit kan tot gevolg hebben dat TenderNed in dit weekend enige tijd niet beschikbaar zal zijn.

  Lees verder

 • 03 februari 2014

  De Europese Commissie heeft een databank samengesteld met informatie over de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa. De databank heet eCertis.

  Lees verder

 • 10 januari 2014

  Vrijdag 10 januari wordt de maandelijkse beheerrelease doorgevoerd. In deze 'januari release’ is aandacht besteed aan (onder andere) een aantal issues met betrekking tot het het rectificeren en het koppelen van gebruikers aan organisaties.

  Lees verder

 • 08 januari 2014

  Als een gebruiker de organisatie verlaat, kunt u in TenderNed het betreffende account wijzigen. Uitschrijven/verwijderen gaat helaas niet in verband met mogelijke acties die zijn gelogd en bewaard moeten blijven. Als lokaal beheerder binnen uw organisatie kunt u gebruikers op “niet actief” zetten - zo kan een persoon geen enkele handeling meer verrichten in TenderNed.

  Hoe te wijzigen: Instellingen > Gebruikers, Rollen & Teams > gebruikers > niet actief aanvinken > opslaan.

  Lees verder

 • 23 december 2013

  TenderNed streeft ernaar om altijd beschikbaar te zijn, maar ook TenderNed kan door storingen getroffen worden. In dat geval houdt TenderNed u op de hoogte via www.pianoo.nl en het twitteraccount. Wat kunt u zelf doen?

  Lees verder

 • 23 december 2013

  Zaterdag 21 december heeft TenderNed een aangepaste versie van de 'november-release' doorgevoerd. Met deze release zijn 15 formulieren in TenderNed aangepast in overeenstemming met de TED richtlijnen.

  Lees verder

 • 17 december 2013

  Het verbeteren van de toegang voor het MKB tot overheidsopdrachten is een van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Het verbod op onnodig samenvoegen van opdrachten, het verplicht opdelen in percelen en gebruik van de Gids Proportionaliteit zijn de meest in het oog springende veranderingen om het MKB van dienst te zijn. Ook in veel coalitie- of bestuursakkoorden is MKB-vriendelijk aanbesteden een belangrijk beleidsdoel. Maar de vraag is nog vaak: hoe geef ik dit concreet vorm?

  Lees verder

 • 15 december 2013

  Vrijdag 13 december is de maandelijkse beheerrelease doorgevoerd. Met deze ‘december release’ is onder andere een aantal problemen rondom de vraag-en-antwoord-module en de groene knop 'Toevoegen aan mijn aanbestedingen' opgelost.

  Lees verder

 • 11 december 2013

  Op woensdag 27 november en maandag 2 december 2013 was TenderNed vanwege storingen een deel van de dag niet bereikbaar. TenderNed doet er alles aan om dergelijke situaties te voorkomen en zodoende worden beide storingen uitgebreid geëvalueerd. Om haar gebruikers zo volledig mogelijk te informeren, geeft TenderNed onderstaand een beschrijving van de storingen en de maatregelen die zij treft om de kans op dergelijke storingen te minimaliseren.

  Lees verder

 • 03 december 2013

  TenderNed heeft de NAF-architectuurprijs 2013 gewonnen. Dit is op 28 november bekendgemaakt tijdens het Landelijk Architectuur Congres 2013, waar de jury de prijs aan TenderNed overhandigde. De NAF-architectuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een individu, groep of organisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van business- of IT-architectuur. De overwegingen van de jury om TenderNed de prijs toe te kennen zijn:

  Lees verder

 • 02 december 2013

  Een ondernemer kan een aanbesteding op verschillende manieren vinden. Bijvoorbeeld via trefwoorden, Common Procurement Vocabulary (CPV)-codes of eigen interesseprofiel, maar ook de titel van uw aanbesteding is belangrijk. Als de titel van uw aanbesteding duidelijke geformuleerd is, is het beter vindbaar.

  Lees verder

 • 02 december 2013

  De netwerkstoring waardoor TenderNed op maandag 2 december verminderd bereikbaar was, is opgelost. TenderNed is online en u kunt het volledige aanbestedingsproces weer via TenderNed doorlopen.

  Lees verder

 • 27 november 2013

  De storing waardoor TenderNed op 27 november verminderd bereikbaar was, is opgelost. TenderNed is online en u kunt het volledige aanbestedingsproces weer via TenderNed doorlopen.

  Lees verder

 • 20 november 2013

  Na een intensieve audit van het managementsysteem voor de informatiebeveiliging, wordt TenderNed voorgedragen voor het ISO27001-certificaat. Dit certificaat toont aan dat TenderNed volledige controle heeft over haar informatiesystemen en zij er alles aan doet om ervoor te zorgen dat gegevens zo veilig mogelijk worden verstuurd, ontvangen en opgeslagen. De komende weken wordt het rapport van de auditor verder uitgewerkt. In december ontvangt TenderNed naar verwachting het certificaat.

  Lees verder

 • 19 november 2013

  Gebruikers van TenderNed kunnen voor vragen terecht bij onze Servicedesk op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Heeft u als ondernemer inhoudelijke vragen over de aanbesteding? Dan moet u contact opnemen met de aanbestedende dienst.

  Lees verder

 • 13 november 2013

  De Tweede Kamer steunt de motie van SP Kamerlid Sharon Gesthuizen om onderzoek te doen naar de kosten die door TenderNed worden gemaakt. Verder vraagt de motie het budget van TenderNed te verlagen tot het bedrag dat strikt nodig is voor de uitvoer van de wettelijke taken en de daarmee samenhangende onderdelen van het basissysteem en met het vrijkomende bedrag initiatieven te ondersteunen die het aanbestedingsproces voor ondernemers vereenvoudigen met voorlichting.

  Lees verder

 • 06 november 2013

  Na de 50.000ste gebruiker en de 1.000ste aanbestedende dienst te hebben verwelkomd, heeft vandaag de 10.000ste onderneming zich ook op TenderNed geregistreerd.

  Lees verder

 • 06 november 2013

  TenderNed is een van de genomineerden voor de NAF-architectuurprijs (Nederlands Architectuur Forum). De NAF-architectuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een individu, groep of organisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van business- of IT-architectuur.

  Lees verder

 • 05 november 2013

  Als de termijn voor de uiterlijke ontvangst van aanmeldingen of inschrijvingen is verlopen, kan de kluis geopend worden en het beoordelen starten. Dit houdt in dat de ondernemer tot uiterlijk een vastgestelde tijdstip kan aanmelden of inschrijven.

  Lees verder

 • 01 november 2013

  Een week vol feestelijkheden. Na maandag 28 oktober de 50.000ste gebruiker verwelkomd te hebben, is sinds vandaag de 1.000ste aanbestedende dienst een feit.

  Lees verder

 • 28 oktober 2013

  Op 28 oktober om 14.30u heeft TenderNed haar 50.000ste gebruiker mogen verwelkomen. Dit is niet de enige mijlpaal die TenderNed kan vieren. Binnenkort registreren zich namelijk ook de 1.000ste aanbestedende dienst en de 10.000ste onderneming. Met dit sterk oplopend aantal gebruikers, stijgt ook het aantal volledig digitaal doorlopen aanbestedingen. Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt tijd en geld voor alle partijen betrokken bij een aanbesteding.

  Lees verder

 • 24 oktober 2013

  Zaterdag 26 oktober wordt de maandelijkse beheerrelease doorgevoerd. Met deze ‘oktober release’ wordt TenderNed wederom op verschillende punten verbeterd.

  Lees verder

 • 17 oktober 2013

  De gemeente Utrecht heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2014 de overstap te maken naar volledig digitaal aanbesteden via TenderNed.

  Lees verder

 • 17 oktober 2013

  Als gebruiker hoeft u zich maar één keer te registreren op TenderNed. Vervolgens kunt u door meerdere organisaties uitgenodigd worden om aan te sluiten bij hun aanbestedingsteam. U wordt dan geautoriseerd om mee te werken aan een specifieke aanbesteding van de organisatie die u uitgenodigd heeft. Dit is met name een uitkomst als u bijvoorbeeld werkzaam bent bij een inkooporganisatie of als inkoopadviseur.

  Lees verder

 • 09 oktober 2013

  Verschillende gebruikers hebben bij TenderNed aangegeven meer uploadcapaciteit nodig te hebben voor hun aanbestedingen of inschrijvingen. TenderNed heeft daarom de maximale uploadcapaciteit per bestand opgehoogd van 200mb naar 500mb. Dit geldt ook voor de maximale omvang van de aanbestedingsdossiers, de bibliotheek en het bedrijfsdossier. Voor aanbestedingen van het type 'werk' is de maximale uploadcapaciteit van 500mb naar 1 gigabyte gegaan, voor diensten en leveringen van 200mb naar 500mb.

  Lees verder

 • 30 september 2013

  De digitale kluis mag geopend worden samen met een daartoe geautoriseerde collega. Hierbij is het van groot belang dat de stappen in de juiste volgorde verlopen.

  Lees verder

 • 17 september 2013

  Dinsdag 17 september is het een jaar geleden dat TenderNed de inschrijfmodule beschikbaar heeft gesteld. Sindsdien zijn er via TenderNed 874 aanbestedingen volledig digitaal doorlopen.

  Lees verder

 • 16 september 2013

  Als u deelneemt aan een digitale aanbesteding, dient u uw bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes online via TenderNed in. Staat uw inschrijving klaar? Vergeet dan niet deze te verzenden! Deze laatste stap wordt wel eens vergeten door ondernemers.

  Lees verder

 • 11 september 2013

  Wanneer u in TenderNed wijzigingen doorvoert in uw aanbesteding, moet u de geïnteresseerde ondernemers hierover informeren. Bijvoorbeeld bij de aanpassing van de sluitingstermijn van een aanbesteding.

  Lees verder

 • 05 september 2013

  Dinsdag 10 september wordt de maandelijkse beheerrelease doorgevoerd. Met deze ‘september release’ wordt TenderNed wederom op verschillende punten verbeterd. Zo ontstond er bijvoorbeeld soms verwarring over berichten die gebruikers via TenderNed verstuurden. Deze hadden als afzender servicedesk@tenderned.nl. Bij deze vragen wordt vaak op 'reply' gedrukt en zodoende ontvangt de servicedesk deze reply's. E-mails die gebruikers nu via TenderNed versturen worden verstuurd vanuit een ‘no-reply e-mailadres’.

  Lees verder

 • 04 september 2013

  Om de administratieve lasten van bedrijven te verlagen, is in de Aanbestedingswet 2012 het gebruik van de Eigen verklaring voorgeschreven. De Eigen verklaring is verplicht bij Europese aanbestedingen. Bij nationale aanbestedingen en bij meervoudig onderhandse procedures is de Eigen verklaring alleen verplicht als uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden gesteld.

  U kunt de Eigen verklaring alleen gebruiken in Adobe Reader. Opent u de Eigen verklaring met een ander programma dan kan het zich voordoen dat het document niet helemaal juist in beeld komt.

  Lees verder

 • 29 augustus 2013

  Het is bij de inrichting van uw organisatie op TenderNed belangrijk om uw achtervang goed te regelen. Daarom adviseren wij bij de registratie van uw organisatie om minimaal twee lokaal beheerders aan te wijzen. Lokaal beheerders hebben alle rechten om namens de organisatie handelingen in TenderNed te verrichten. Ook kunnen zij andere collega's uitnodigen en hen een bepaalde autorisatierol toekennen. Toch zien we dat bij zowel ondernemers als aanbestedende diensten nog veel organisaties slechts één lokaal beheerder hebben aangewezen.

  Lees verder

 • 22 augustus 2013

  Start tijdig met uw inschrijving, zodat u niet verrast wordt door een andere manier van aanbesteden. Het zou heel jammer zijn als u door een toevallige calamiteit niet tijdig uw inschrijving hebt kunnen afronden.

  Lees verder

 • 15 augustus 2013

  Dinsdag 6 augustus wordt de tweede beheerrelease doorgevoerd. Met de maandelijkse beheerreleases is TenderNed in staat om tijdig in te spelen op dringende wensen en kunnen kleine storingen of bugs worden opgelost.

  Lees verder

 • 13 augustus 2013

  Alle aanbestedingsplichtige organisaties in Nederland zijn verplicht de aankondigingen van hun opdrachten te publiceren op TenderNed. Zodoende vinden ondernemers op TenderNed alle opdrachten van de verschillende Nederlandse overheden en speciale sectoren.

  Lees verder

 • 05 augustus 2013

  Sinds 1 april jl. ontvangen wij van veel aanbestedende diensten vragen over hoe de Eigen Verklaring in TenderNed verwerkt moet worden. Dit kunt u op twee manieren doen:

  Lees verder

 • 01 augustus 2013

  Gebruikers hebben op TenderNed per aanbesteding een maximale uploadcapaciteit van 200 MB. Toch krijgen wij vaak het verzoek om de uploadcapaciteit te verhogen. U kunt ook zelf ruimte besparen. Weet u bijvoorbeeld dat beelden en foto’s gecomprimeerd (zippen) kunnen worden? Gecomprimeerde bestanden nemen minder opslagruimte in beslag en kunnen sneller naar andere computers worden overgebracht dan niet-gecomprimeerde bestanden. Let wel: bij het aanpassen van één van de documenten in een zipfile, moet het hele bestand weer opnieuw ge-upload worden.

  Lees verder

 • 24 juli 2013

  Sinds september 2012 kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen via TenderNed het aanbestedingsproces volledig digitaal doorlopen. Inmiddels verloopt meer dan de helft van de op TenderNed aangemaakte aanbestedingen volledig digitaal.

  Lees verder

 • 23 juli 2013

  Het kan gebeuren dat ondernemers (technische) problemen ondervinden bij hun aanmelding of inschrijving. Bijvoorbeeld tijdens het uploaden van de documenten. Dit kan verschillende redenen hebben: er is een storing bij een telecomaanbieder, TenderNed is getroffen door een storing of de problemen liggen bij de ondernemer zelf.

  Lees verder

 • 17 juli 2013

  In de TenderNed beheerrelease van juli 2013 is de groene button “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” toegevoegd. Hierdoor zijn de openbare aanbestedingsdocumenten in TenderNed te downloaden zonder dat eerst ingelogd moet worden. Wanneer een gebruiker documenten download, wordt hij ook niet meer automatisch als geïnteresseerde gekenmerkt. Hiervoor gebruikt de ondernemer nu de groene button. Wanneer de gebruiker op de button klikt, wordt hij of zij automatisch geïnformeerd over wijzigingen in de aanbesteding, zoals rectificaties en nieuw beschikbare aanbestedingsdocumenten.

  Lees verder

 • 11 juli 2013

  Afgelopen mei heeft het CVZ voor het eerst een aanbesteding via TenderNed doorlopen. Els Rademaker, financieel specialist inkoopcontrol bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ): “Doordat het systeem je aan de hand neemt, kun je eigenlijk niets fout doen”.

  Lees verder

 • 10 juli 2013

  Dinsdag 9 juli is de eerste maandelijkse beheerrelease doorgevoerd aan TenderNed. Met deze maandelijkse releases is TenderNed in staat om tijdig in te spelen op dringende wensen en kunnen kleine storingen of bugs worden opgelost.

  Lees verder

 • 10 juli 2013

  Het verkleint de kans op oneigenlijk gebruik van uw organisatiegegevens. Het is ook belangrijk om te kunnen achterhalen wie in uw organisatie welke taak heeft uitgevoerd op TenderNed. Zorg er daarom voor dat alle gebruikers in uw organisatie een eigen gebruikersaccount hebben en zijn gekoppeld aan uw organisatie. De lokaal beheerder kan de medewerkers autoriseren en een rol toewijzen. Gebruikers hoeven vervolgens nooit onderling gebruikersnamen en wachtwoorden uit te wisselen en uw organisatie beschikt u altijd over de juiste informatie.

  Lees verder

 • 04 juli 2013

  Voor een groot deel van werkend Nederland is de zomervakantie aangebroken. In verband met geplande vakanties draagt u uw taken over aan uw collega's. Denkt u hierbij ook aan de autorisatierollen in TenderNed? Gedurende uw vakantie moeten uw collega’s immers ook aan een aanbesteding kunnen werken, een inschrijving kunnen indienen of een kluis kunnen openen. Bent u de Lokaal beheerder van TenderNed in uw organisatie? Autoriseer dan een tweede persoon voor die rol.

  Lees verder

 • 03 juli 2013

  In de LinkedIn groep van TenderNed verschijnen de komende periode regelmatig handige tips over het werken met TenderNed. De eerste TenderNed tip staat in het teken van de vakantie: zijn de autorisatiesrollen binnen uw organisatie ook tijdens uw vakantie goed geregeld?

  Lees verder

 • 02 juli 2013

  Aanbestedende diensten kunnen via andere aanbestedingssystemen publiceren op TenderNed en zo voldoen aan hun wettelijke verplichting om aankondigingen eerst op TenderNed te publiceren. Via de hiervoor ontwikkelde importkoppeling zijn sinds april 2013 al bijna 700 aankondigingen verschenen.

  Lees verder

 • 07 juni 2013

  Eind mei is een belangrijke update doorgevoerd aan TenderNed. Deze mei-release bevat een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeterpunten.

  Lees verder

 • 07 juni 2013

  Na de laatste release van TenderNed (de mei 2013-release) zijn de openbare aanbestedingsdocumenten in TenderNed te downloaden zonder dat eerst ingelogd moet worden. Wanneer een gebruiker documenten downloadt, wordt hij ook niet meer automatisch als geïnteresseerde gekenmerkt. Daarvoor in de plaats verschijnt nu een groene button 'Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding!'. Wanneer een gebruiker op de button klikt, wordt hij automatisch geïnformeerd over wijzigingen in de aanbesteding, zoals rectificaties en nieuw beschikbare aanbestedingsdocumenten.

  Lees verder

 • 06 juni 2013

  Volledig digitaal aanbesteden vraagt om een andere inzet van mensen dan aanbesteden ‘op papier’. Voordat u een aanbesteding voor de eerste keer volledig digitaal via TenderNed doorloopt, is het dan ook belangrijk om goed na te nadenken over de procesmatige en organisatorische gevolgen voor uw organisatie. Bijvoorbeeld over de rollen van de verschillende betrokkenen binnen uw organisatie. Welke handelingen mogen medewerkers wel of niet via TenderNed uitvoeren?

  Lees verder

 • 03 juni 2013

  Het ministerie van Economische Zaken lichtte de belangrijkste wijzigingen van de Aanbestedingswet toe en PIANOo stond stil bij de betekenis van de wet voor de strategische rol van inkoop. In informatiesessies is ingegaan op de praktische toepassing van de wet en TenderNed. De presentaties zijn via de website van PIANOo beschikbaar.

  Lees verder

 • 03 april 2013

  Is uw organisatie al voorbereid op het werken met de aanbestedingswet? Om u hierbij te ondersteunen organiseert PIANOo in mei vier voorlichtingsbijeenkomsten voor aanbestedende diensten.

  Lees verder

 • 01 april 2013

  Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek vinden: op TenderNed.

  Lees verder

 • 04 maart 2013

  Afgelopen weekend is wederom een update doorgevoerd aan TenderNed. Deze maart-release bevat een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten (oa.) met betrekking tot de nieuwe Aanbestedingswet.

  Lees verder

 • 26 februari 2013

  Voortbordurend op de PIANOo-congressen van afgelopen jaren organiseren NEVI en PIANOo op 6 juni a.s. het NEVI-PIANOo congres 2013. Een praktische en inspirerende dag voor en door inkoop- en aanbestedingsexperts bij de overheid. Het thema van de dag is “Resultaten behalen met inkoop”.

  Lees verder

 • 19 februari 2013

  De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit treden per 1 april 2013 in werking. Aanbestedende diensten in Nederland zijn dan verplicht om al hun openbare aanbestedingen op TenderNed te publiceren.

  Lees verder

 • 06 februari 2013

  De vernieuwde eGids biedt gebruikers van TenderNed nu nog uitgebreidere online ondersteuning. Zo kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen voor alle aspecten van volledig digitaal aanbesteden demo's bekijken.

  Lees verder

 • 06 februari 2013

  Aanbestedingssystemen CTM Solution en Negometrix hebben via de importkoppeling hun eerste aankondigingen op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd.

  Lees verder

 • 25 januari 2013

  Aanbestedende diensten kunnen met TenderNed al hun aanbestedingen volledig digitaal afhandelen: openbare én (meervoudige) onderhandse aanbestedingen.

  Lees verder

 • 20 december 2012

  Samen met haar gebruikers werkt TenderNed continu aan de verbetering van het systeem. Afgelopen weken zijn belangrijke updates op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid gerealiseerd. Daarnaast is de importkoppeling gerealiseerd.

  Lees verder

 • 20 december 2012

  Onder de nieuwe Aanbestedingswet is een aanbestedende dienst verplicht een aankondiging eerst te publiceren op TenderNed. De importkoppeling die nu gereed is, maakt het mogelijk om aankondigingen die niet in TenderNed worden aangemaakt, eerst op TenderNed te publiceren.

  Lees verder

 • 19 december 2012

  Van 15 tot en met 18 januari 2013 vindt InfraTech plaats in Ahoy Rotterdam. InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur. Ook dit jaar is TenderNed aanwezig met een stand en workshops.

  Lees verder

 • 13 december 2012

  De website van TenderNed is vernieuwd. Belangrijke onderdelen van de vernieuwing zijn het gerichte informatieaanbod aan ondernemingen en aanbestedende diensten, en de mogelijkheid om op de homepage te zoeken naar aankondigingen.

  Lees verder

 • 11 december 2012

  De nieuwe Aanbestedingswet treedt niet in op 1 januari, maar waarschijnlijk op 1 april 2013. Hiermee verschuift de wettelijke verplichting voor aanbestedende diensten om hun aankondigingen eerst op TenderNed te publiceren naar 1 april 2013.

  Lees verder

 • 19 november 2012

  De gemeente Heerhugowaard is een van de eerste organisaties die een aanbesteding volledig digitaal heeft doorlopen via TenderNed: de aanleg van de ontsluitingsweg de Oosttangent. Bas van 't Hull, kwaliteitsmedewerker van het Ingenieursbureau van de gemeente: "We hebben er even op moeten wachten, maar met TenderNed is het prettig aanbesteden”.

  Lees verder

 • 13 november 2012

  Om training- en adviesbureaus in staat te stellen gebruikers zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met TenderNed, is een cursusomgeving ontwikkeld. Deze omgeving is nu op verschillende punten aangevuld en vernieuwd. Zo kunnen gebruikers nu ook met de inschrijfmodule van TenderNed oefenen.

  Lees verder

 • 12 november 2012

  TenderNed wordt continu verbeterd en afgelopen week is wederom een belangrijke update doorgevoerd. Deze november-release bevat een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeterpunten. Zo zijn de processen rondom het genereren van de nota van inlichtingen en het uitnodigen van ondernemingen voor een onderhandse aanbesteding verbeterd. Ook op het gebied van de veiligheid van TenderNed zijn verschillende verbeterpunten doorgevoerd. TenderNed blijft zo voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen die gelden voor webapplicaties van de Rijksoverheid.

  Lees verder

 • 30 oktober 2012

  Dinsdag 30 oktober 2012 is de nieuwe Aanbestedingswet door de Eerste Kamer aangenomen. Onderdeel van de wet is de verplichting voor aanbestedende diensten om (naar verwachting) per 1 januari 2013 alle aanbestedingen (nationaal en Europees) op TenderNed te publiceren. Dit geldt voor alle Nederlandse overheden en speciale sectoren (zoals ProRail, Schiphol, vervoersbedrijven, etc.). Het gebruik van de inschrijfmodule van TenderNed wordt niet wettelijk verplicht gesteld.

  Lees verder

 • 24 oktober 2012

  De importkoppeling van TenderNed wordt momenteel door TenderNed en andere organisaties getest en waar nodig verbeterd. Vanaf 1 januari 2013, tegelijkertijd met de mogelijke inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet en de verplichting om op TenderNed te publiceren, is de importkoppeling gereed. Andere platforms kunnen vanaf dat moment ‘aangesloten’ zijn op het aankondigingenplatform van TenderNed.

  Lees verder

 • 04 oktober 2012

  Vanaf 17 september is de inschrijfmodule van TenderNed beschikbaar en ondersteunt TenderNed het volledige aanbestedingsproces. Daarom is het vanaf maandag 1 oktober 2012 voor BrigID gebruikers (voor opdrachtgevers) niet meer mogelijk om nieuwe aanbestedingen te publiceren op BrigID. BrigID gebruikers worden dan ook geadviseerd om vanaf nu gebruik te maken van TenderNed.

  Lees verder

 • 18 september 2012

  Aanbestedende diensten en ondernemingen kunnen het volledige aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen: van vooraankondiging, tot inschrijving en gunning. Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen.

  Lees verder

 • 08 september 2012

  Vanaf 17 september kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen het volledige aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen: van vooraankondiging, tot inschrijving en gunning.

  Lees verder

 • 07 september 2012

  Op 17 juli waren 80 BrigID gebruikers bijeen om zich te laten informeren over de overstap naar TenderNed. Omdat TenderNed het aanbestedingssysteem wordt voor heel Nederland, zal BrigID uiteindelijk opgaan in TenderNed.

  Lees verder

 • 29 augustus 2012

  Vanaf 17 september kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen het volledige aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen: van vooraankondiging, tot inschrijving en gunning. Bij het aanmaken van de publicatie van een aanbesteding kunnen aanbestedende diensten aangeven of ondernemingen via TenderNed digitaal op een aanbesteding moeten inschrijven. Ondernemers dienen dan hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes online in. Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen.

  Lees verder

 • 19 juli 2012

  Op 17 juli waren 80 BrigID gebruikers bijeen om zich te laten informeren over de overstap naar TenderNed. BrigID ondersteunt sinds 2010 digitaal aanbesteden en wordt intensief gebruikt bij aanbestedingen van onder andere Groningen Seaports, de drie Noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen, Hoorn en Leeuwarden.

  Lees verder

 • 05 juli 2012

  5 juni jongstleden is een wijziging van de Telecommunicatiewet in werking getreden, ook wel de ‘cookiewet’ genoemd. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer wordt gezet en waarin persoonlijke instellingen kunnen worden bewaard. Webtoepassingen zoals TenderNed kunnen u dan herkennen wanneer u met TenderNed werkt.

  Lees verder

 • 28 juni 2012

  Dinsdag 27 juni publiceerde Raad voor de Rechtsbijstand de 1000ste aankondiging op TenderNed. Hoofd Informatie Management Theo Mooren: “Dit was mijn eerste publicatie op TenderNed. Hierbij word ik ondersteund door een adviesbureau dat alles klaarzet. Ikzelf verzorg de laatste paar stappen, zoals het uploaden van de aanbestedingsdocumenten. En dat doen we nu in alle tevredenheid met TenderNed”.

  Lees verder

 • 08 juni 2012

  Om gebruikers van BrigID te informeren over de uiteindelijke overstap naar TenderNed, organiseren BrigID en TenderNed op dinsdagmiddag 17 juli gezamenlijk een informatiebijeenkomst in Groningen. Reserveer de datum alvast in uw agenda! De gebruikers van BrigID ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met meer informatie.

  Lees verder

 • 06 juni 2012

  Op 7 juni is TenderNed aanwezig op het PIANOo-congres in het World Forum in Den Haag. Tijdens een workshop wordt uitgelegd uit hoe TenderNed nu en straks werkt; van publicatie tot en met de gunning. Bij de stand op de informatiemarkt kunt u terecht voor meer informatie over TenderNed. Klik hier voor het PIANOo-congres.

   

  Lees verder

 • 14 mei 2012

  Voordat de wettelijke verplichting in werking treedt, wil TenderNed aanbestedende diensten volledig informeren over het werken met het aanbestedingssysteem van de overheid. Daarom organiseert TenderNed voor gemeenten, ziekenhuizen, scholen en andere overheidsdiensten op 21, 26 en 28 juni verschillende werkconferenties. Hier vindt u meer informatie over het programma en de workshops. U kunt zich direct aanmelden voor een werkconferentie bij u in de buurt. De werkconferentie kunt u kosteloos bijwonen.

   

  Lees verder

 • 18 april 2012

  Alle aankondigingen gepubliceerd op TenderNed zijn ‘open data’. Dat betekent dat al deze gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor andere organisaties die de data kunnen gebruiken voor het maken van een applicatie voor een smartphone.

  Lees verder

 • 23 maart 2012

  Gebruikers van bedrijfsleven en overheid denken en werken permanent mee aan de ontwikkeling van TenderNed. Zo zijn vorige week verschillende functionaliteiten van de inschrijfmodule getest. Van de testers kregen we complimenten over onder andere de opmaak en onze vraag-antwoord functie. Maar zijn er ook terechte vragen gesteld, bijvoorbeeld over de helderheid van de te doorlopen stappen.

  Lees verder

 • 07 maart 2012

  Drie maanden na de officiële lancering van TenderNed registreerde Dittmar Bochmann Architecten zich als de 10.000ste gebruiker op TenderNed.

  Lees verder

 • 05 maart 2012

  TenderNed voert continu verbeteringen door in het systeem. Een belangrijk onderdeel van deze februari-update is de sterk verbeterde zoekfunctie voor zowel het aankondigingenplatform als het interesseprofiel.

  Lees verder

 • 23 februari 2012

  Om gebruikers zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met TenderNed, stelt TenderNed binnenkort kosteloos een nieuwe versie van de cursusomgeving (versie 2012-GA03) beschikbaar. De cursusomgeving is exclusief voor opleiding- en adviesbureaus en is bedoeld om trainingen te ontwikkelen over het werken met TenderNed. Ook kan de cursusomgeving als ondersteuning bij adviestrajecten over digitaal aanbesteden in het algemeen en TenderNed in het bijzonder dienen. TenderNed organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor opleiding- en adviesbureaus die de cursusomgeving TenderNed willen gebruiken.

  Lees verder

 • 17 februari 2012

  Op 14 februari 2012 is het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Onderdeel van deze wet is de verplichting om gebruik te maken van de publicatiemodule van TenderNed. Alle aanbestedende diensten moeten, als de wet in werking treedt, hun aankondigingen op de website TenderNed.nl publiceren. De volgende stap is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

  Lees verder

 • 25 januari 2012

  TenderNed levert graag een bijdrage aan het eenvoudiger maken van aanbestedingen voor aanbestedende diensten en ondernemers. Sinds de lancering van de publicatiemodule op 9 nov. jl. is uitgebreide online hulp beschikbaar voor alle gebruikers middels de eGids.

  Lees verder

 • 14 december 2011

  Vanaf 1 januari 2012 gebruiken alle ministeries TenderNed voor opdrachten die volgens de aanbestedingsregels gepubliceerd moeten worden. Hiermee geven ze gehoor aan de oproep op 9 november van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om liever vandaag dan morgen met TenderNed aan de slag te gaan.

  Lees verder

 • 05 december 2011

  Op 7 oktober organiseert TenderNed een bijeenkomst voor leveranciers van systemen in het elektronisch aanbestedingsdomein.

  Lees verder

 • 24 november 2011

  Het gebruik van TenderNed wordt steeds breder toegepast. Ook (inkoop)adviseurs hebben hierin hun rol. Zij treden regelmatig op als operationeel inkoper namens aanbestedende diensten. Dit werkt in TenderNed heel eenvoudig.

  Lees verder

 • 22 november 2011

  De 100ste aanbestedende dienst is sinds 16 november actief op TenderNed. Uiteraard liet TenderNed deze mijlpaal niet stilzwijgend voorbij gaan. Daarom was er taart voor Waterschap Noorderzijlvest. TenderNed dankt het waterschap voor het werken met TenderNed.

  Lees verder

 • 15 november 2011

  Na de officiële start op 9 november registreerden 750 nieuwe gebruikers zich binnen een dag op TenderNed. TenderNed heeft op dit moment meer dan 5000 gebruikers, waarvan ruim 90% ondernemer is. Nieuwe organisaties die met TenderNed werken zijn onder meer de Rijksgebouwendienst, Universiteit Leiden en Gemeente Purmerend. En elke dag komen er aanbestedingen bij.

  Lees verder

 • 09 november 2011

  "Ik roep iedereen op om nu al met TenderNed aan de slag te gaan. Liever vandaag dan morgen!". Met die woorden sloot minister Verhagen zijn toespraak af, tijdens de feestelijke lancering van TenderNed. Met het publiceren van een live aanbesteding van de gemeente Lelystad gaf hij het officiële startsein. Verhagen: "Ik vind het cruciaal dat álle ondernemers op één centrale plek terecht kunnen. Daarom is TenderNed écht nodig. Zodra de Aanbestedingswet van kracht wordt, waarschijnlijk in 2012, wordt publiceren op TenderNed verplicht. Maar gaat u daar vooral niet op wachten."

  Lees verder

 • 09 november 2011

  Minister Verhagen lanceert TenderNed officieel. Alle aanbestedende diensten in Nederland, Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en speciale sectorbedrijven, kunnen hun opdrachten publiceren op TenderNed. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de overheid en het bedrijfsleven. Een stap op weg naar toegankelijk aanbesteden, tegen lagere kosten en minder administratieve lasten.

  Lees verder

 • 21 oktober 2011

  De eGids geeft u antwoord op alle vragen tijdens het aanbestedingsproces. Als u in TenderNed zit, kunt u door een druk op de knop verschillende hulpmiddelen opvragen. Naast regelgeving, een begrippenlijst en een handleiding, biedt TenderNed nu ook demo's en een rondleiding.

  Lees verder

 • 05 oktober 2011

  De gebruiksvriendelijkheid van TenderNed is wederom verhoogd doordat er weer belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Een grote verbetering voor ondernemers is dat in de berichten die zij via de attenderingsservice ontvangen, nu ook de naam van de aanbesteding, een korte beschrijving en de plaats van uitvoering staan vermeld.

  Lees verder

 • 02 september 2011

  Op 3 oktober organiseert TenderNed een informatiebijeenkomst voor aanbestedende diensten die met TenderNed willen gaan werken. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over TenderNed en hoe uw organisatie ermee aan de slag kan. Deelname is gratis.

  Lees verder

 • 12 augustus 2011

  Vanaf nu beschikt u in TenderNed over uitgebreide online hulp. Waar u zich ook bevindt: met één druk op de knop opent u de eGids. U kunt dan meteen gebruikmaken van diverse hulpmiddelen, zoals regelgeving, een begrippenlijst en een handleiding. Uw aanbestedingen verlopen hierdoor gemakkelijker en sneller.

  Lees verder

 • 26 juli 2011

  Om gebruikers zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met TenderNed, stelt TenderNed eind augustus kosteloos een cursusomgeving beschikbaar. Opleiding- en adviesbureaus kunnen deze gebruiken om eigen trainingen te ontwikkelen in het werken met TenderNed.

  Lees verder

 • 22 juli 2011

  Op basis van ervaringen van de pilotdeelnemers zijn er belangrijke wijzigingen in TenderNed doorgevoerd. De gebruiksvriendelijkheid is daarmee verder verbeterd. Naast het vergroten van de zichtbaarheid van onder andere opdrachtknoppen en tabbladen, zijn er met name verbeteringen aangebracht in het dashboard. Dit is de overzichtspagina die een aanbestedende dienst bij elke aanbesteding gebruikt.

  Lees verder

 • 06 juni 2011

  De duizendste gebruiker van TenderNed is een feit. Heleen Mosselman, projectdirecteur van TenderNed, verraste Ronald Bloembergen van ARCADIS met bloemen en taart. "Ik had er geen idee van dat ik mij als duizendste gebruiker had aangemeld, maar het is leuk om in het zonnetje te worden gezet".

  Lees verder

 • 11 mei 2011

  TenderNed is aanwezig op het jaarlijkse PIANOo-congres dat plaatsvindt op donderdag 26 mei 2011 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema is: 'Laat de markt voor je werken.'

  Lees verder

 • 29 april 2011

  Suggesties van de pilotdeelnemers hebben ervoor gezorgd dat TenderNed wederom is verbeterd. Er zijn zeventien wijzigingen in TenderNed doorgevoerd.

  Lees verder

 • 22 april 2011

  Ondernemers in het Noorden werken graag met het elektronische systeem BrigID, zo bleek uit een bijeenkomst die de afgelopen week plaatsvond in Groningen. Dat is ook goed nieuws voor TenderNed, als beheerder van BrigID.

  Lees verder

 • 06 april 2011

  Van 19-21 april vindt de vakbeurs Overheid & ICT plaats, hét platform voor ICT-toepassingen en -diensten bij de overheid. Ook TenderNed is er aanwezig.

  Lees verder

 • 31 maart 2011

  Deze week is de nota van wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota is een aantal voorstellen opgenomen om het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel meer kansen te geven bij aanbestedingen. Zo is duidelijker vastgelegd dat aanbestedende diensten al hun aankondigingen op TenderNed publiceren, zodat ondernemingen alle overheidsopdrachten op één plaats vinden.

  Lees verder

 • 21 februari 2011

  De pilot van de publicatiemodule van TenderNed is gestart: vanaf nu kunnen klankbordgroepen van TenderNed (een deel van) hun aankondigingen op TenderNed publiceren. Ondernemingen kunnen deze aankondigingen raadplegen en de bijbehorende documenten gratis downloaden. Ook kunnen zij een interesseprofiel aanmaken, om op de hoogte te blijven van voor hen relevante aanbestedingen.

  Lees verder

 • 31 januari 2011

  HVR en ARA gaan TenderNed ondersteunen bij de campagnematige communicatie en PR-activiteiten voor de landelijke uitrol van TenderNed die in het najaar van 2011 staat gepland. Dat is de uitkomst van een Europese aanbesteding die TenderNed in juli vorig jaar is gestart.

  Lees verder

 • 20 december 2010

  Van 11-14 januari 2011 vindt InfraTech plaats. Ook TenderNed is er aanwezig.

  Lees verder

 • 03 december 2010

  De eerste aankondiging van een aanbesteding is beschikbaar op TenderNed. Deze publicatie komt voort uit een eerste kleinschalige proef van TenderNed met de Dienst Noord-Brabant van Rijkswaterstaat. Het gaat om één aankondiging: gladheidsbestrijding.

  Lees verder

 • 30 november 2010

  TenderNed start begin volgend jaar met pilots. Verschillende gebruikers doen dan de eerste elektronische aanbestedingen op TenderNed. Om hen adequaat te kunnen faciliteren, krijgt TenderNed de beschikking over een professionele servicedesk.

  Lees verder

 • 29 november 2010

  TenderNed voert op dit moment een eerste kleinschalige proef uit. In dat kader zijn er enkele aanpassingen aan deze website gedaan en ook de komende periode worden er nog verbeteringen aangebracht.

  Lees verder

 • 04 november 2010

  Drie leden van het Zweedse agentschap Kammarkollegiet hebben een bezoek gebracht aan projectorganisatie TenderNed. Ze lieten zich informeren over het digitaliseren van aanbestedingen en de ervaringen die de Nederlandse overheid daarmee heeft opgedaan.

  Lees verder

 • 28 juni 2010

  TenderNed heeft een adviesgroep in het leven geroepen die adviseert over de benodigdheden voor opleidingen en de implementatie van TenderNed, zodat organisaties en gebruikers straks de juiste informatie tot hun beschikking hebben als ze met TenderNed aan de slag gaan. Deze adviesgroep opleiding en advies bestaat uit bedrijven met verschillende typen dienstverlening, werkterreinen en omvang.

  Lees verder

 • 14 juni 2010

  Naar verwachting vindt de uitrol van TenderNed in het najaar van 2011 plaats en kunnen alle aanbestedende diensten hun aanbestedingen op TenderNed publiceren. Om hier grote bekendheid aan te geven, besteedt TenderNed communicatiediensten aan om de uitrol met een campagne kracht bij te zetten.

  Lees verder

 • 23 april 2010

  TenderNed is aanwezig op het jaarlijkse PIANOo-congres dat plaatsvindt op donderdag 27 mei 2010 in het Beurs-World Trade Center in Rotterdam. Meld u nu aan!

  Lees verder

 • 10 april 2010

  Van 27-29 april vindt de vakbeurs Overheid & ICT plaats, hét platform voor ICT-toepassingen en -diensten bij de overheid. Ook TenderNed is er aanwezig.

  Lees verder

 • 02 november 2009

  Atos Origin gaat de bouw van de publicatiemodule en de inschrijfmodule van TenderNed realiseren. Dat is de uitkomst van de uitvraag die in juli dit jaar is gestart onder de ICT-mantelpartijen van het ministerie van Economische Zaken voor de bouw van TenderNed. Drie partijen hebben offerte uitgebracht.

  Lees verder

 • 15 juni 2009

  De bouw van TenderNed wordt aanbesteed. PIANOo zal zich als contractpartner intensief met de bouw bezighouden en de technische regie over de bouw op zich nemen.

  Lees verder

 • 29 april 2009

  De openbare consultatie is gestart betreffende het concept wetsvoorstel Aanbestedingswet.

  Lees verder

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken